Belediyelerde 1. yıl dolarken

Yayın Tarihi 24 Mart 2020

Bu başlığın altını normal koşullarda doldurmak, 15 yıl belediye başkanlığı yapmış biri olarak çok kolay...

Bu başlığın altını normal koşullarda doldurmak, 15 yıl belediye başkanlığı yapmış biri olarak çok kolay. Ancak ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu koşullar ve endişeli bekleyişler, bu konuyu rahat yazma olanağını yok ediyor. Hani çelik eğe yiyen farelerle ilgili fıkra var ya, "Evin içinde bulunan eğe çok işe yaramaktadır. Ele ayağa batan çivilerin başlarını koparmakta, fazlalıkları törpülemekte, eşyaları adeta kullanılabilir hale getirmektedir. Fareler bir gün, bu çok işe yarayan eğeyi yemeye karar verirler. Toplanıp, eğeye hücum ederek onu yemeye çalışırlar. Önce dişleri parçalanır, sonra çeneleri ve damakları darmadağın olur. Hala, 'biz eğeyi yiyoruz' diye söylenirler. Son nefeslerinde bile, biz eğeyi yedik derler. Ancak eğe sapasağlam yerinde durmakta ve işlevine devam etmektedir"
İşte koronavirüs de ülkemizde ve dünyada işlevini böyle sürdürmektedir. Oysa dünyanın başında ve ülkemizde böylesi bir bela olmasa idi, yerel yönetimlerle ilgili olarak yazılacak ve eleştirilecek çok şeyler söylenebilirdi. Mesela, başlıklar halinde kent konseylerini konuşabilirdik. Habitatların konuşabilirdik. Yerel yönetimler özerklik şartını konuşabilirdik. Yerel gündem 21’lerin teşviki ve geliştirilmesi konusunu görüşebilirdik. Türkiye’de Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği'nin, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Teşkilatı (IULA-EMME) tarafından nasıl işlevsel hale getirildiğini görüşebilirdik ve diyebilirdik ki, yerel gündem 21 genel olarak:
- Kentlerde katılımcı sürecin geliştirilmesi,
- Kent ölçeğinde danışma mekanizmaları oluşturulması,
- Çeşitli çalışma grupları (kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar, engelliler gibi) oluşturulması,
- Çeşitli sektörlere (STK, meslek odaları, özel sektör kuruluşları, muhtarlıklar gibi) yönelik toplantılar düzenlenmesi,
- Hazırlatılacak olan çevre raporlarının, bildirgelerin, yerel eylem planlarının hazırlanması ve öncelikli projelerin belirlenmesi,
- Çeşitli yayınların hazırlanması gibi çok yönlü ve yerel ortaklıklara dayalı çalışmalar,
gibi maddeleri kapsamaktadır. 
Normal koşullarda, tavsiye mahiyetinde bile olsa belediyelere sunulabilirdi. Ama gelin görün ki içinde bulunduğumuz anormal koşullar buna müsaade etmedi. Kısa zamanda bu felaketin atlatılması dileğiyle…