Belediyecilik nedir?

Yayın Tarihi 26 Şubat 2019


Bu sütunlarda birbirleriyle çok fazla ilintili olmayan ama toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren farklı konulara o arada belediyecilikle ilgili konulara mümkün olduğunca yer vermeye çalıştık. Bir iki hafta da "belediyecilik nedir"sorusuna yanıt aramak üzere bu köşeden sizlere seslenmek istiyorum. 

Birçok tarifi olmakla birlikte belediyeciliğin en kısa tanımı "KENTİ KORUMAKTIR".

KİMDEN KORUMAKTIR?

Yağmacılardan korumaktır,

Mafyadan korumaktır,

Kente karşı suç işleyenlerden korumaktır,

Rantçılardan korumaktır, 

Seyyar satıcılardan korumaktır,

Çevre düşmanlarından korumaktır, 

Başıbozuklardan korumaktır,  

Sit talancılarından korumaktır,

Trafik karmaşası yaratanlardan korumaktır,

Gece kuşlarından korumaktır, 

Akbabalardan korumaktır.

Evrensel tanımıyla belediyecilik: hizmet üretmek amacıyla kuruln, karar organları yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip kamu tüzel kişilikleridir. 

Ülkemizde yerel özerklik bildirisine imza koyup, taraf olmuştur.

Avrupa Konseyi bünyesinde oluşan yerel özerklik "Yerel otoritelerin, yerel halkın ihtiyaçlarını kendi sorumlulukları altında yasal sınırlar içinde düzenleme ve yönetme hak ve yeteneği" olarak tanımlamıştır.

Belediyeler halkın siyasal kararlara, tartışmalar ve yönetime katılabilmenin en belirgin yoludur. 

Bu kısa teorik bilgiden sonra, gelelim ülkemizde belediyeciliğe; 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı yasa ile (ki 165 madde) yönetilen belediyelerimiz doğrudan demokrasinin uygulandığı yerlerdir. 

Önümüzdeki hafta ülkemizdeki belediyelere ve belediyeciliğe daha ayrıntılı olarak değinmek üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.