Avukatsız adli yıl açılışı olmaz!

Yayın Tarihi 06 Eylül 2017

Bu yıl da adli yıl açılışında Barolar Birliği başkanı konuşturulmadı.

Avukat olmadan yargı eksik kalır, yargı olmaz kuralı hala anlaşılamamış demek ki!

Bakın avukatın yargının bir unsuru olduğu bir temenni, iyi niyet veya görüş değil, kanuni bir zorunluluktur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Tanımlar kısmında 6/d maddesinde yargı görevini yapanlar tanımlanıyor. Madde aynen şöyledir:

“d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve AVUKATLAR,”anlaşılır.

* * *

Avukatın hukukumuzdaki yeri hakim ve savcı ile birlikte yargı görevi yapandır. Ayrıca Avukatlık kanununda da avukat yargının kurucu unsuru olarak tanımlanmıştır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1’inci maddesi 2’inci fıkrasında tartışmaya ve yoruma gerek bırakmayacak netlikte aynen şöyle deniliyor.

“Avukat, YARGININ KURUCU UNSURLARINDAN olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.”

* * *

Kanunun açıkça tanımına göre avukat olmadan adli yıl açılışı olmaz. Avukatların üst örgütlenmesi Barolar Birliğinin başkanı adli yıl açılışında konuşturulmadan adli yıl açılışı olmaz.

Türkiye Barolar Birliği başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu da böylesine önemli bir günde kısa ve özlü olarak görüşünü Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk’e açıklıyor. Feyzioğlu şöyle diyor:

‘Adalet mülkün temelidir' cümlesi tam da böyle bir felakete karşı uyarı niteliğinde bir cümledir. Suçlunun, suçsuzun, haklının, haksızın yerini iktidar şakşakçılığı ya da iktidar düşmanlığı alırsa devlet ve ülke de temelsiz kalır. Vatandaşlar devletine, geleceklerine güvenlerini yitirir. Böyle bir düzende avukatlığın yerini güç odaklarına yakın iş takipçileri alır. Türkiye'de tüm vatandaşlarımızın, gazetecilerin, iş insanlarının, memurun, işçinin, emeklinin ve temsil ettiğimiz 105 bin avukatın da temel sorunu budur.”

* * *

Avukatlık tarih boyunca var olagelmiştir. Hatta destancı şair Homeros mitolojik olarak anlatır avukatları, yani o dönemdeki adıyla litaileri.

Homeros, ölümsüz eseri İlyada’da Litai’leri (Avukatları) şöyle anlatır:

Gün olur yanılır, suç işler insanlar,
Güzel adaklar, sunularla yalvarırlar,
Kurban yağlarıyla yumuşatırlar tanrıları
Ulu Zeus’un kızlarıdır Litai’ler,
Topal, yüzleri buruşuk, gözleri şaşı,
Koşarlar Suç’un arkasından dertli dertli,
Ama güçlüdür, çevik ayaklıdır Suç,
Litai’lerden çok önde koşar,
İnsanlara kötülük ede ede dolaşır yeryüzünü,
Litai’ler ise yetişir, kötülüğü düzeltmeye kalkarlar,
Dinlerler kendilerine saygı gösterenleri,
Onlara yardım ederler canla başla,
Kulak asmayan olursa, yalvarırlar Zeus’a,
Suç takılsın ona, ettiğini bulsun derler.”

* * *

Litailer-avukatlar kötülüğü düzeltmeye kalkarlar, tarih boyunca…Yeni adli yıl; avukatların da kağıt üzerinde değil, gerçekte yargının kurucu unsuru olarak görüldüğü bir dönem olması dileklerimle hayırlı olsun.