Asgari ücrete yüzde 26 zam!

Yayın Tarihi 31 Aralık 2018

 
TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından 30 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının "Ekim 2018"  ayı sonuçlarına göre de yoksulluk sınırı 6252TL, açlık sınırı 1919 TL oldu.
 
TÜRK-İŞ'in açıklaması sonrası doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren "Asgari ücret 2019’de ne olur?" sorusu da cevabını buldu.
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını açıkladı.
 
Bu yıl 417 TL'lik zam ile Asgari Ücret net 2.020 TL oldu.
 
Yeni yılda brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.
 
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 558 lira 40 kuruşu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşu SGK işveren primi ve 51 lira 17 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 6 lira 12 kuruş şeklinde hesaplandı.
 
Bu zam için söylenebilecek tek şey var.
 
O da "Kötünün iyisi olduğu"
 
Bakıldığında  emeklilerin büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının
altında bir rakama çalıştığını, yüz binlerce insanın da yoksulluk sınırının altındaki bir rakamla iş bulabilmek için çaba gösterdiğine şahit oluyoruz.
 
Asgari ücretin kurumsal değil toplumsal bir ücret olduğu tüm kesimlerce
benimsenemedi her nedense..
 
İşçinin bir makine olmadığının işverene hatırlatılması ve işçinin insani yönünün ele alınarak, insan onuruna yakışan bir yaşam düzeyine getirilmesi için daha çok çaba sarfetmeliyiz gibi geliyor.
 
En başta hükümet yetkilerinin ve işverenlerin ‘bu miktarla bizler yaşayabilir miyiz?’ sorusunu vicdanlarında cevaplandırmaları gerekiyor.
 
Bu sebepledir ki hakkı esas alan adil bir ekonomik düzenin hayata geçirilmesi için var gücüyle herkesin çalışması gerekmektedir.
 
Unutulmamalı ki herşeyden önce, işçi bir insandır. 
 
İşçinin de hayattan beklentileri, hayat düzeyi, prestiji bulunmaktadır. 
 
Sosyal bir varlık olan işçinin insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sürdürme hakkı bulunmaktadır. 
 
Bu sebeple asgari ücretin çalışan bir kişinin beklentilerini karşılayacak, insanca
yaşamasına imkan tanıyacak nitelikte olması zaruridir.