Aliağa ve Foça termik santral kirliliğine karşı hukuk zaferi!

Yayın Tarihi 03 Şubat 2016

İzmir’in havasını, Seferihisar’ın mandalinasını, Kıyı Ege’nin havasını, suyunu, balıklarını, kuşlarını kirleten Aliağa’dan gelen tozlar yetmiyormuş gibi bir de Aliağa’ya termik santral kurulması ve kül-cüruf deposu kararı pes dedirtti. İnsanların, hayvanların, doğanın hastalanması, yavaş yavaş ölümü sözde kalkınma-sanayi-enerji kılıfı altında gözünü para hırsı bürümüş kesimlere bir dur demek gerekiyordu.

Kim dur diyecekti?

Adalet bir gün herkese lazım diye sesimizi duyurmaya çalıştığımız bu günlerde tabii ki “yanlışa dur” kararını “yargı” verecekti.

Ve verdi de:

İzmir’in Aliağa ve Foça ilçelerinde termik santral kül ve cüruf depolama sahalarının faaliyetlerinin durdurulması konulu davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca Yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Şimdiki aşama bu yürütmeyi durdurma kararının hayata geçmesi. Yetkililer derhal hukuku uygulamalı ve Danıştay’ın kararı doğrultusunda işlem yapmalı.

* * *

Nitekim kararın ardından açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilen yürütmeyi durdurma kararının, bu kararla bağlantılı olarak İzmir Barosu’nun açmış olduğu plan iptal, yer seçiminde isabetsizlik, Zeytincilik Kanunu’na muhalefet konularını da kapsayacak bir biçimde, Anayasa M. 138/4 ve 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun 28/1. fıkrası uyarınca ivedilikle uygulanması yasa gereğidir.” dedi.

“Hukukun üstünlüğünü savunan barolar, mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi sebebiyle taraftırlar” diyen Baro Başkanı Özcan, bu nedenle İzmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülay U. Serin ve Komisyon Başkanı Av. Enis Dinçeroğlu tarafından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gerekli başvurular yapılacağını ve İzmir Barosu bu karar ve davaların sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

* * *

Bu gelişmeler üzerine yanında staj yapmaktan onur duyduğum üstadım Av. Enis Dinçeroğlu ile görüştüm.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği- Foça Belediye Başkanlığı- Karşıyaka Belediye Başkanlığı vekili Av. Enis Dinçeroğlu’nun uzun açıklamasının özeti olacak şekilde aktarıyorum:

26 Ocak 2015 tarihinde verilen ancak yeni tebliğ edilen 2014/1067 YD İtiraz numaralı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında;“… söz konusu alanda kül ve cüruf depolama alanı belirlenmesine yönelik dava konusu plan değişikliklerinde 3573 sayılı kanun hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, zeytinyağı fabrikası ya da küçük ölçekli tarımsal sanayi işletme niteliğinde olmayan dava konusu depolama faaliyetinin, çağın modern teknolojisine uygun ve çevre koruma amaçlı mevcut en iyi teknoloji seviyesinde olmasının anılan yasa hükümlerine aykırılığı ortadan kaldırmadığı açıktır. Bu durumda İzmir ili, Foça ve Aliağa İlçelerinde Termik Santral Kül ve Cüruf Depolama Alanı yapılmasına yönelik olan 22.08.2011 günlü, 101548 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işlemiyle onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinde, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı Yasa’nın 4001 sayılı Kanunla değişik 27.maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, itirazın kabul edilerek dava konusu işlemlerin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. ”

 

* * *

Yeni anayasanın insan hakları temelinde yapılması istemi var toplumda. Toplumsal sözleşme olan anayasalarda ağaçlar, balıklar, hayvanlar ve bir bütün doğa kendini nasıl temsil edecek?

Onun için ben diyorum ki; Yeni anayasa doğa temelli olsun!

Sevgili çevreciler, Aliağa ve Foça’daki çevre kirliliğine yönelik gelişmeleri takip edelim ve Danıştay kararının uygulanmasını talep edelim. Çünkü biz biliyoruz ki hukuka dolanma yolu ile birçok karar uygulamada etkisiz hale getirilmiştir. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, kirli hava solumak istemiyorsak çevreci olalım.

* * *

Daha temiz bir çevre mücadelesinde hayatını hiçe sayarak her türlü hukuki çalışmayı yapan ve bu uğurda kirli hava tespiti sırasında solunum yetmezliğinden hastaneye kaldırılan ve halen oksijen tedavisi gören üstadım Av. Enis Dinçeroğlu’na acil şifalar diliyorum.