7103 Sayılı SGK Teşvik Kanunu

Yayın Tarihi 02 Aralık 2019

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde sigortalı için işveren tarafından ödenen primlerin yüksek olması, ülke ekonomisinin büyümesine paralel istihdamda istenilen düzeylere gelinememesi sebebiyle ülke düzeyinde uygulanan istihdam teşvik kanunlarından 6111 Sayılı Kanunu inceledik.

Geçtiğimiz hafta, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde sigortalı için işveren tarafından ödenen primlerin yüksek olması, ülke ekonomisinin büyümesine paralel istihdamda istenilen düzeylere gelinememesi sebebiyle ülke düzeyinde uygulanan istihdam teşvik kanunlarından 6111 Sayılı Kanunu inceledik.
Bu kanunu incelerken şirketlerin kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için birçok yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalıştıklarından bahsettik.
Bunlardan biri 6111 Sayılı SGK Teşvik Kanunu idi.
Bu haftaki yazım da 7103 Sayılı SGK Teşvik Kanunu üzerine...
Gelin bu kanunu birlikte inceleyelim.
Bu kanundan yararlanmak istersek neler yapmalıyız? Neleri bilmeliyiz? Bunları bir derleyelim bakalım... İlk olarak işe giren için İŞKUR kaydı zorunludur. Bunu bilmekte fayda var. Sağlanan prim desteği asgari ücret üzerinden uygulanıyor. İşe alındığı aydan önceki 3 ayda en fazla 10 günlük çalışması olması gerekiyor. Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmaması gerekiyor. (İsteğe bağlı sigortalılık hariç)
Burası önemli! Bu teşvik her sigortalı için 12 ay süre ile uygulanmaktadır.
18 yaşından büyük kadınlar 18 ay, 18-25 arası erkekler 18 ay, 25 yaşından büyük erkekler 12 ay,18 yaşından büyük engelliler 18 ay yararlanabilir.
Sağlanan prim desteği kapsamındaki sigortalının işten ayrılması sonrası işe girmesi durumunda kalan yararlanabilme süresini tamamlayabilecektir.
İşe alınan kişi bir önceki yılın ortalama adam sayısının üzerinde olmalıdır. (2019 yılı için 2018 yılındaki ortalama adam sayısı baz alınır). Teşvik 2020 Aralık ayına kadar devam edecektir.
Peki bu teşvikten kimler faydalanabilir?
İşyeri ile ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verenler,
Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayanlar,
Borcu olup da borcunu yapılandırmış olanlar da bu teşvikten yararlanabiliyor.
Kimler faydalanamaz?
Emekliler, yabancı uyruklular ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olanlar bu teşvikten yararlanamaz.
7103 Sayılı SGK Teşvik Kanunu'nu özetlersek amaç şudur: 
Aynı 6111 Sayılı Kanun'da olduğu gibi, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmektir.