6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yayın Tarihi 09 Aralık 2019

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında hayata geçince ülkemizdeki bütün çalışanlar bu kanun kapsamına alındı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında hayata geçince ülkemizdeki bütün çalışanlar bu kanun kapsamına alındı. Kanun işçi ve memur ayırmadan bütün çalışanlar ve işyerleri için kurallar koydu. 2012 yılında hayata geçen kanun işyerlerinde pek çok yükümlülüğün yerine getirilmesini sağladı. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber iş sağlığı ve güvenliği olarak anılmakta ve İSG olarak kısaltılmaktadır. Kanun; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterlerinin tutulması, iş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması gibi pek çok yükümlülük söz konusu. Bu yükümlülüklerin tamamı bütün işyerleri için yürürlüğe girmiş durumdadır.
Peki, bu kanun kimleri kapsamaz?
Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir. Kısaca iş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Bir diğer deyişle, kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır. İş sağlığı ve güvenliği, her meslekte, her çalışma alanında, her yaşam alanında yani hayatın her anında tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır. 2012 yılında yayımlanan bu kanun, mevzuat olarak çok önemli ve yeterli bir düzenlemedir. Maalesef tek başına yeterli değildir. İş sağlığı ve güvenliği bilinci ve kültürü çok önemlidir. Sürekli ertelemeler maalesef bu kültürün oluşmasına zarar vermektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte istihdam üzerine ek bir maliyet getirilmesi elbette ki üzerinde tartışılması gereken bir noktadır. Ancak işyerlerindeki sağlık ve güvenliğin sağlanması bütün maliyetlerin üzerindeki bir konudur.
Unutmayın!!! Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar. Keşke dememek için... İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ertelemeyiniz!