6111 sayılı SGK Teşvik Kanunu

Yayın Tarihi 25 Kasım 2019

Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde, şirketler kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için yoğun çaba sarf etmekteler.

Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüzde, şirketler kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için yoğun çaba sarf etmekteler.
Bu nedenle birçok yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar
Bunların arasında en büyük payı 6111 ve 7103 Sayılı SGK teşvikleri oluşturuyor.
Bu hafta 6111 Sayılı SGK Teşvik Kanunu'nu inceleyelim istedim.
İşverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin yüzde 20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanıyorlar.
5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki yüzde 20,5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile yüzde 15,5 olarak ödüyorlar.
6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğiniz çalışanlarınızın kalan yüzde 15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkân veriyor.
Gelin 6111 Sayılı Teşvik Kanunu'nu ilk sigortalı yönünden değerlendirelim.
Kanun, işe giren için işkur kaydını zorunlu kılmıyor.
İlgili personelin daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış olması gerekiyor
01.03.2011-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış ve son 6 aydır işsiz olması, kesin kriterlerdir.
Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkanı getirilmiştir.
Bunun haricinde MYK Belgesi, Ön-Lisans/Lisans Diploması, İşkur kaydı, İşkur işgücü yetiştirme kursu gibi durumlar teşvikten faydalanma süresini belirleyici ve/veya artırıcı unsurlardır.
6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de uygulanabilmesidir.
Ayrıca, meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı sınırlaması gibi kısıtlamaları da bulunmamaktadır.
Sadece emekliler ve yabancı uyruklular bu teşvikten yaralanamıyor.
Peki işveren 6111 Teşvik'ten yaralanmak istiyorsa ne yapmalıdır?
Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalıdır.
Primleri yasal süresi içinde ödemelidir.
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır.
Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalıdır.
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalıdır
Son olarak işveren için son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bunun dışında 6111 sayılı Teşvik'ten;
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamıyor.
2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler de ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamıyor.
Kısaca 6111 Sayılı SGK Teşvik Kanunu'nu özetlersek amaç şudur: 
Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmektir.