360 derece performans değerlendirmesi nedir?

Yayın Tarihi 23 Aralık 2019

Performans, çalışma tarihine bakıldığında hep önemli bir kavram olmuştur.  Görünen o ki  performans çalışma hayatının mihenk taşı olmaya devam edecektir.

Performans, çalışma tarihine bakıldığında hep önemli bir kavram olmuştur. 
Görünen o ki  performans çalışma hayatının mihenk taşı olmaya devam edecektir.
Belli dönemlerde yapılan performans değerlendirme çalışmaları çalışan adına terfi, ödül, işe devam, pozisyon değişikliği gibi süreçlerde doğru kararların verilmesinde önemli bir yere sahiptir.
Bugün klasik ve modern yöntemler arasında bir çok performans değerlendirme yöntemi mevcuttur. 
Geçtiğimiz hafta "180 derece performans değerlendirme nedir?" konusunu incelemiştik.
Bu haftaki yazımız da "360 derece performans değerlendirme nedir?" üzerine...
Bugüne kadar denenmiş performans değerlendirme yöntemleri arasında, en güvenilir ve tercih edilen yöntem "360 derece performans değerlendirme yöntemidir" dersek yalan söylemiş olmayız.
Neden mi?
Klasik yöntemlerin bir çoğundaki en temel sorun, çalışanın değerlendirilirken sadece tek bir yöneticisi tarafından değerlendiriliyor olmasıdır.
Buna bağlı olarak tek kişinin değerlendirme yaptığı yöntemlerin çalışan kayırma, kişisel anlaşmazlıkların değerlendirme sürecine yansıması, tek yöneticinin çalışan hakkında yeterli gözlem ve bilgiye sahip olmaması gibi dezavantajları bulunmaktadır.
360 derece performans değerlendirme ise çalışanı 4 (dört) farklı kişi tarafından değerlendirilmesine olanak sağladığından günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur.
360 derece performans değerlendirme en basit tanımıyla, çalışanın üstü, astı, eş değeri, müşterileri ve tedarikçileri gibi, çalışan ile ilişki içinde olan tüm unsurlar tarafından değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu değerlendirme yönteminde değerlendirilecek kişi dört (4) farklı kişi tarafından değerlendirilir. Değerlendirmeyi yapacak olan her bir kişi 90 dereceye karşılık gelir ve toplamda bu dört (4) kişi tarafından yapılan değerlendirme çalışanın 360 derecelik bir açıyla yani her açıdan değerlendirildiğini ifade eder.
360 derece performans değerlendirme, her şeyden önce çalışanın adil ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan bir sistemdir.
Şirket performansının iyileştirilmesi, terfi, ödül, işten çıkarma gibi kritik süreçlerin doğru işletilmesi için performans değerlendirme uygulamalarının doğru ve objektif olarak yapılması son derece önemlidir.
Objektifliği ve adaleti ile bu değerlendirme çalışanların yeterli ve eksik yönlerini objektif olarak belirler, bunun sonucunda çalışana gereken eğitim ve destek verilmesini, terfi ya da işten çıkarılmasına olanak sağlar.
Yapılan geri bildirimlerle çalışan kendi performansı, davranışları, yeterli ve yetersiz olduğu yönleri hakkında doğru bilgiye sahip olur.
Günümüz çalışma koşullarında geleneksel performans değerlendirmesi 360 derece performans değerlendirmesine kıyasla oldukça yetersiz ve geride kalmaktadır.
Klasik yöntemlerde tek yönlü değerlendirme söz konusu olduğundan alınan sonuçlar çoğunlukla öznel ve adil olmaktan uzaktır. 
Elbette 360 derece performans değerlendirme yönteminin de sakıncalı olabilecek yönleri vardır.
Değerlendirmeler klasik yöntemlerden farklı olarak, çalışanın ekip arkadaşları, astları gibi farklı kişilerin katılımıyla yapıldığından, olası bir gizlilik ihlalinde çalışanlar arası ilişkide olumsuz değişikliklere sebep vermektedir.
Lakin birden fazla kişi tarafından değerlendirilmesi nedeniyle geri bildirimin tek kişinin yaptığı geri bildirime oranla daha kapsamlı ve objektif olması önemlidir.
Ayrıca çalışanın hem güçlü yönlerinin hem de gelişime açık alanların belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Çalışanın kendini geliştirmesini ve gereken alanlarının tespiti sayesinde eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde organize edilmesini kolaylaştırmaktadır.
Çalışanların birbirini değerlendirmesi nedeniyle iletişim süreçlerinin iyileşmesine ve daha verimli çalışmaya yardımcı olmakta, değerlendirmeler neticesinde çalışanın kariyer yönetiminin ve terfi süreçlerinin doğru bir şekilde planlanmasını sağlamaktadır.
Bu sistem yalnızca çalışan bazında geri bildirim toplamakla kalmayıp ekipler ve departmanlar için de raporların oluşturulmasını sağlamaktadır.
Kısacası birçok şirket tarafından kullanılan 360 derece performans değerlendirmesi hem çalışanlar hem de insan kaynakları profesyonelleri tarafından ideal bir sistem olarak görülmektedir.