21. Yüzyıl girişimcileri için melek sermaye

Yayın Tarihi 06 Ocak 2021

21. Yüzyıl girişimcileri için melek sermaye

Birçok şirket veya girişimci, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için yüksek meblağlarda sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Melek sermaye, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bu sermayeyi karşılamak ve finansman desteği ararken karşılaştıkları sorunları çözebilmek için kullandıkları alternatif bir yatırım türüdür. Melek yatırımın finansal sorunların üstesinden gelmek için kullanılan diğer yatırım türlerinden en ayırt edici özelliği ise teknoloji üreten firmalara ve henüz yolun başındaki girişimcilere destek sağlamasıdır.
Melek yatırımın işleyişi, iş fikrine sahip bir girişimcinin, yatırımcıyı tanıyan bir referans bularak yatırımcıya projesini sunabilmesiyle başlar. Yatırımcılar projelerin risk ve getiri düzeylerini araştırarak, yatırımı kabul edip etmeyeceklerine karar verirler. Kabul edilen yatırımlar, belli bir oranda alınan hisse karşılığında finansman ve rehberlik desteği görürler.

Melek sermayenin bir başka önemli özelliği ise finansman desteğinin yanında bilgi ve tecrübe desteği de sağlamasıdır. Finansman sorunu olmayan birçok projenin bilgi eksikliğinden dolayı başarıya ulaşamadığını görmek mümkündür. Melek Yatırımcılar genellikle yatırım yaptıkları işlerde tecrübelidirler. Bu tecrübelerini yatırım yaptıkları işlerde kullanmak isterler. Bu sayede, melek sermaye desteği ile yeni kurulmuş veya büyüme aşamasına geçmiş bir işletme tecrübesizlik ve bilgisizlik kaygısı taşımayabilir.
Günümüzde her geçen gün daha fazla önem kazanmaya başlayan melek sermaye, ülke ekonomileri için büyük önem taşıyan KOBİ’lerin büyümelerine en çok katkı sağlayan yöntemlerin başında gelir. Ayrıca, melek yatırımcılar yeni kurulmuş ve büyümeye çalışan şirketleri destekleyerek, bu ülkelerdeki işsizlik oranının büyük ölçüde düşmesine neden olurlar.

Özellikle gelişmiş ülkelerde kullanılan ve yeni kurulmuş firmalara ya da büyüme potansiyeli olan iş fikirlerine, finansman desteği sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri olan “melek sermaye yatırım”ı firmaların kaynak bulmalarını oldukça kolaylaştırmıştır. Melek sermaye, firmalara sermaye desteğinin yanında danışmanlık desteği de vererek, firmaların rekabet ortamında rahatça yarışabilmelerine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, Melek sermayenin aktif olarak kullanıldığı ülkelerde, girişimci sayısı ve istihdam artmakta, firmalar büyümekte ve ülke ekonomisi gelişmektedir. Aynı zamanda, yatırımlardan elde edilen kazançlar yatırımcı sayısını da artırmaktadır.
Melek sermaye, terim olarak çok eski olmamasına rağmen bu yolla yeni girişimlerin finanse edilmesi oldukça eski bir yöntemdir. Geçmişe bakıldığında A.Graham Bell 1874 yılında Bell telefon şirketini, Henry Ford, Ford Fabrikasını ve Golden Gate köprüsünün yapımı melek yatırımcı fonları ile finanse edilmiştir.

Melek sermaye, henüz yolun başındaki işlere, büyümeleri ve gelişmeleri için ortaklık karşılığında verilen sermaye desteğidir. Bu yatırımları yapan kişilere melek yatırımcı adı verilmektedir. Melek yatırımcılar henüz yolun başındaki bir iş fırsatına yatırım yaparlar. Kısacası melek yatırımcılar yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli olan işlere, kuruluşlarının çok erken dönemlerinde yatırım yaparlar.

Melek yatırımcı olan bir kişi veya kuruluşun bir başka işe yatırım yapması için yatırımcı ile finansal destek talep eden iş sahiplerinin vizyonları örtüşmelidir, yatırımın geri dönüş oranının yüksek olması gerekmektedir ve kuruluş aşamasındaki veya sermaye ihtiyacı firmanın ileride büyüyeceğinin düşünülmesi gerekmektedir.

Böylelikle yatırımcılar, bu işlere hem para hem de sahip oldukları tecrübelerle destek vermek isteyeceklerdir.
 

Melek yatırımcılar genel olarak;

- Sosyal sorumluluk duygusuna sahip,

- Girişimle ilgili süreçte rol almak isteyen,

- Girişimde danışman ve rehber olarak rol üstlenen,

- Bölgesel yatırım yapan,

- Kendi birikimlerini kullanan,

- Bütün yatırımlarından doğabilecek zararları göze alabilen,

- Farklı alanlara bölünmüş portföye sahip,

- Sabırla, yatırımlarının uzun dönemde getiri sağlamasını bekleyebilen yatırımcılardır.
 

En büyük özellikleri kuruluş aşamasındaki şirketlere odaklanmak olan melek yatırımcılar, istatistiklere göre; genç firmalar için en başta gelen dış sermaye kaynağıdır. Melek Yatırımcılar çoğunlukla sağlık, medikal, yazılım, donanım ve biyoteknoloji gibi alanlara ilgi duyarlar.