180 derece performans değerlendirmesi nedir?

Yayın Tarihi 16 Aralık 2019

Performans kavramı dilimize İngilizce “performance” kelimesinden gelmiştir.  İcra etmek, başarı, başarım gibi anlamları vardır. Birşeyi başarmak, zamanla olgunlaştırmak ve çaba sarf etmek gibi eylemleri karşılar.

Performans kavramı dilimize İngilizce “performance” kelimesinden gelmiştir. 
İcra etmek, başarı, başarım gibi anlamları vardır. Birşeyi başarmak, zamanla olgunlaştırmak ve çaba sarf etmek gibi eylemleri karşılar.
Tanım olarak performans değerleme ise kaynaktan kaynağa veya kurumdan kuruma birçok değişiklik göstermektedir.
Performans, amaçlı ve planlı faaliyetler sonucunda ulaşılanı nicel ve nitel olarak belirleyen bir kavram olup, mutlak ya da göreli olarak açıklanabilir.
İşletmelerin insan kaynakları birimlerinin önemli işlevlerinden ve denetim mekanizmalarından biri olan performans değerlendirme de işletmeler için önemli bir aktördür.
İşletmeler için önemli bir aktör olmasını sebebi, kariyer ve ücret sistemi gibi kilit konularda karar mekanizmalarını yürütüyor olmasıdır.
180 derece performans değerlendirme de bu değerlendirmelerden bir tanesidir.
Aslında çalışanın bir başkası tarafından değerlenmesini sağlayan, yani değerleme uzmanı genel olarak personelin yöneticisi veya patronu olan bir değerlendirme sistemidir
Bu değerlendirme de ilk yapılacak iş çalışanlara değerlendirme sürecini bildirmektir.
Çalışanlar performans değerleme süreci hakkında eğitim almamışlarsa, 180 derece performans değerlendirme hakkında açıklama yapmak ilk görev olmalıdır. 
Performans değerlemelerinden maksimum fayda elde edebilmek için personel, değerlendirme formunun nasıl kullanılacağını, değerlendirmelerinde hangi temel ve yönetsel yetkinlikleri değerlendireceğini ve ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini bilmelidir. 
Değerlendirmeler ardından geri bildirim süreci de önemlidir.
Mesela performans değerlendirmelerinden bahsettiğinizde olumlu ve iyimser olmak olmazsa olmaz bir durum olmalıdır.
‘Zayıf’ veya ‘kötü’ gibi kelimeler yerine daha olumlu bir ifadeler bulmak herzaman önemlidir.
Ayrıca çalışanın gelişimine gerçek bir ilgi göstermek, kişinin ekibe yaptığı katkıların ne kadar değerli olduğunu bilmesi de gereklidir.
Unutmayın!
Performans değerleme toplantısı bir çalışan için önemli bir olaydır...
Çalışanların hak ettikleri saygıyı görmesi ve kendilerini değerli hissetmesi işyeri sağlığı açısından da gereklidir.
180 derece performans değerlendirme sırasında tüm çalışanlara tutarlı ve adil  davranılmalıdır. Ön yargılarından uzak bir değerlendirme başarının anahtarıdır.
Bu sebeple her bir çalışana aynı miktarda zaman ve emek verilmelidir.
Bazı değerlendiriciler değer biçme sırasında zayıf performansa odaklıdır, yüksek performansı değerlendirme sürecinde bahsetmezler. 
Çünkü zaten iyi ve onu geliştirmek için harekete gerek yoktur. 
Burada dikkatli olmak lazım!
Siz siz olun iyi performansdan söz etmeyi asla ve asla unutmayın ve bunu mutlaka karşı tarafa hissettirin.
Diğer yandan çalışanları hedef belirleme sürecine katılmaya davet edin. 
Çalışanlarınıza önümüzdeki yıl için kişisel hedeflerini düşünmeye teşvik edin.
Onları açık ve dürüst bir tartışmaya cesaretlendirin.
Etkili olabilmeniz için, 180 derece performans değerlendirme iki yönlü tartışma olmalıdır. 
Bunu değerlendirici olarak yönlendirseniz de, performans değerlendirmesi sırasında herhangi bir zamanda çalışanın düşüncelerini ve görüşlerini performanslarına sunmak için rahat ve özgür hissetmesi gerekir.
Çalışanlarınızı dikkatlice dinleyin ve onlara mutlaka zaman ayırın. Bu çalışanınızı önemsediğinizi, dinlediğinizi ve onlara saygı duyduğunuzu gerçekten hissetmesine yardımcı olacaktır. 
Çalışanlar ayrıca endişelerini paylaşmaktan çekinmemelidir. Etkin bir dinleyici olmayı ve çalışanların sözlü ve sözsüz çekincelerini bilmeyi unutmayın.
Performans değerlendirmeler kişisel gelişime odaklanmalıdır.
Çalışanlarınızın performans değerlendirmesinde kariyer ilerlemelerini tartışma şansını verin. 
Hırslarını, eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını tartışmaya davet edin. 
180 dereceli performans değerlendirmesi normalde yıllık bir etkinlik olmasına rağmen, yıl boyunca çalışanlarınızla düzenli olarak gayri resmi yapmaya çalışın.
Bu size performans yönetiminin sürekli bir süreç olduğundan emin olmanıza yardımcı olacaktır.
Bilin ki! 
Performans değerlendirme, insan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden birisi olup, bireylerin örgütsel amaçlar doğrultusunda ve belirli bir dönem içerisinde ürettikleri sonuçların analiz edilmesi ve çeşitli alanlarda kullanılması için bir pusuladır.