Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

İflastan önce son çıkış; konkordato

Avukat Zafer Binici, son günlerde gündemimizde yer alan konkordato müessesiyle ilgili merak edilenleri anlattı

İflastan önce son çıkış; konkordato

Son verilere göre ülke genelinde şu ana kadar konkordato başvurusunda bulunup talebi sonuçlanan borçlu sayısı 3 bini geçti. Uzmanlar şu anda mahkemelere yapmış oldukları konkordato talepleriyle ilgili kararları bekleyen ve konkordato talebi için hazırlık yapan borçlu sayısı dikkate alındığında, yıl bitmeden bu sayının 5 bin ile 7 bin arasında olacağını ön görüyor.Bu bağlamda Av Zafer Binici gündemimizde yer alan konkordato ve konkordato süreciyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Son günlerde sıkça duyduğumuz konkordato hakkında bilgi alabilir miyiz?

Konkordato, ödemelerini yapmakta zorlanan ve maddi açıdan zor durumda olan firmayla yapılan iflas anlaşmasıdır. Geniş anlamda açıklamak gerekirse Temmuz 2016'da KHK ile İflas Erteleme kaldırıldı. Oluşan boşluğu doldurabilmek adına konkordato hükümleri düzenlendi. Konkordato, borcunu ödemekte güçlük çeken, borcunu ödeyemeyeceğini anlayan, borç yükü altında kalan borçlunun alacaklıları ile bir sulh protokolü çerçevesinde anlaşarak, alacaklıların da bazı alacaklarından kesinti yaparak veya vade konusunda borçluya yardım ederek bir sulh protokolünün yapılmasıdır. Yani alacaklılarla borçlunun bir sulh çerçevesinde anlaşmasıdır.

Konkordatoyu kim ve ne zaman ilan eder?

Konkordatoyu iflas talep edebilecek tacir dediğimiz şirketler, kooperatifler, tüzel kişiler ilan edebilir.Konkordatoyu sadece tacirlerin ilan edebileceği söyleniyordu ancak kanunda bu maddenin tam olarak açıklanmaması sebebiyle, tacir olmasa da borç yükü altında ezilen şahısların da konkordato talep edebilecekleri artık gündeme geldi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Konkordato talebi mahkemeye yapılıyor. Mahkemeye borçları ödeme projesi şeklinde sunuluyor. Burada önemli olan borçlunun borçlarını iyi niyetle ödeme gayreti göstermesi ve mahkeme tarafından bu iyi niyetin görülmesi. Mahkeme de bunu bilirkişi vasıtasıyla yapıyor. Mahkeme, ödeme projesini bilirkişiye yolluyor. Borçlunun borçlarını ödeyebileceğine kanaat getirilirse borçluya geçici bir süre veriliyor.Bu süre 3 ay. Bu süre içinde borçlunun mallarına tedbir konulabiliyor. Borçluya yapılacak bütün icra işlemleri ve borçluyu zora sokacak bütün tedbirler durduruluyor. Dolayısıyla borçluya karşı hiçbir işlem yapılamıyor. 3 ay bitmeden tekrar konkordato talep eden borçlu, eğer projeyi tamamlayamadıysa 2 aylık daha uzatma talep edebiliyor. 5 ayın sonunda mahkeme kesin süre veriyor. Bu süre 1 yıl. Ancak borçlunun kendisini tam olarak toparlayamadığı durumlarda, bu süreye 6 ay daha ilave edebiliyor. Dolayısıyla 2-2 buçuk yıl gibi bir süre, borçlu iyileştirme projesini devam ettirebiliyor.

Konkordato size göre avantaj mı?

Borçlular için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hiçbir icra tehtidi olmadan, sadece iş yaparak ve alacaklarını toplayarak bu süreyi geçiriyor. Bu süre içinde konkordato komiseri dediğimiz, mahkeme tarafından atanan ve borçluyla birlikte yönetimi sağlayan komiserle birlikte borçlarını ödeme yoluna gidiyor. Konkordatoda borçlu için en büyük avantajlardan birisi, alacaklılarla yaptığı tenzilat anlaşmalarıdır. İflas durumunda borçlunun 5 lira olan borcu, eğer mal varlığı izin veriyorsa 5 lira olarak tahsil edilir. Ancak konkordato durumunda alacaklıyla anlaşma yapılırsa, borçlu 5 lira olan borcu 3 lira olarak ödediğinde 2 liralık borcu ortadan kalkar. Ayrıca vergisel avantaj da doğar kendisine. Bunun gibi pek çok avantajı var.

ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN FAYDALI

Eğer kanunun ruhuna uygun davranılırsa konkordato hem borçlu, hem alacaklı için, hem de ülke ekonomisi için faydalı bir şey. Ancak alacaklarını alamayan alacaklı, bu sefer piyasada iş yaparken alacağını alamadığı için, borcunu ödemek zorunda kaldığı diğer firmalara para öderken sıkıntıya giriyor.

Ya zincirin diğer halkaları ?

Dediğim gibi alacaklarını alamayan alacaklı, bu sefer piyasada iş yaparken alacağını alamadığı için, borcunu ödemek zorunda kaldığı diğer firmalara para öderken sıkıntıya giriyor. Bu kez o da mı konkordato ilan etsin? Zincirin halkaları gibi düşünmek lazım. Hukukçu arkadaşlarımız kanuna göre hareket ederlerse ve çalışmaları öyle yönlendirirlerse bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Batma görüntüsü veren bir firma, en azından batmaktan kurtuluyor. Konkordato, kolaya kaçış olarak kabul edilmemeli. Sonuna kadar mücadele edilmeli.

Konkordatoyu kaç ana başlıkta toplamak gerekiyor?

Konkordato, 2 ana başlıkta düşünülebilir. Adi konkordato ve mal varlığının terki  suretiyle konkordato. Adi konkordato da ikiye ayrılıyor. O da iflas içi konkordato ve iflastan sonra konkordato şeklinde. Bizim anlattığımız adi konkordatonun iflas dışı konkordatosu. İflas dışı konkordato, iflasa tabi olsun veya olmasın, herhangi bir borçlunun talebiyle gerçekleşir. İflas içi konkordatoda borçlunun iflası açıklanmış oluyor. Artık borçlunun kendi malları üzerinde bir tasarruf etme yetkisi yok. Mal varlığının terki suretiyle konkordatoda en önemli ayrım, borçlunun hiçbir şekilde mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisi kalmıyor, bu yetki tamamen alacaklılara geçiyor.

İFLASTAN SONRA KONKORDATO

Ya iflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklif ederse ?

İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklif ederse iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

Konkordato iflasa çözüm olur mu?

Yeter ki dürüst davranalım, iyi niyetli olalım... Konkordato sadece “dürüst” borçluyu iflastan koruyan, iyiniyetli borçlular için öngörülmüştür. Borçlunun dürüst olmadığı, hileli işlemelere başvurduğu anlaşılırsa, konkordato tasdik kararı fesih edilir. Ve sonunda borçlunun iflasına karar verilir. Hukukumuzda mali krizde bulunan şirketlere, bu krizden çıkabilmelerine olanak tanıyan yeteri kadar müessese vardır. Yeter ki, dürüst ve iyiniyetli olalım.

Next page

Gazete Yenigün