Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Herkese müjde var

Meclis'e gönderildi!

Herkese müjde var

Vatandaşın yüzünü güldürecek haber geldi. Hükümet milyonlarca esnaf, üretici ve işletmeye can suyu olacak KDV paketini Meclis'e gönderdi. Düzenlemeyle, piyasaya 140 milyarlık KDV ödemesi enjekte edilecek.

Hükümet, milyonlarca esnaf, yatırımcı, üretici ve ihracatçının gelirine doğrudan yansıyacak KDV paketini Meclis'e gönderdi. Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, reel sektörün 140 milyar lirayı aşan alacağının ödeneceği paketin ayrıntılarını anlattı.

* KDV ALACAKLISINA SON: Tek bir mükellefin bile Maliye'de biriken KDV alacağı kalmayacak. Devreden KDV'ler belirli bir program dâhilinde iade edilecek. Mevcut uygulamada, işletmeler yaptıkları yatırımlar ve ödedikleri vergiler nedeniyle yeterli KDV miktarına ulaşamazlarsa alacakları tutar sonraki dönemlere devrediyor, devletten iade olarak talep edilemiyor. Devreden KDV'nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanıyor. Bu süre 3 aya kadar indirilebilecek.

* BEYAN SİSTEMİ: İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacak. Böylelikle küçük işletmeler kolayca KDV yükümlülüklerini yerine getirecek.

* ESNAFA 2 AY ERTELEME: İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getiriliyor.

* GECİKİRSE FAİZ ÖDENECEK: KDV iadeleri gecikirse üç ay sonra faiz ödenecek.

* İNŞAATA DA DESTEK: Arsasını müteahhide verenler, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.

* HÂSILAT ESASLI VERGİLEME: Küçük esnafın, işletmelerin yükü hafifliyor. Hâsılat esaslı vergi sistemi uygulanacak. Küçük işletmeler satış hâsılatları üzerinden makul bir KDV ödeyecek. Hâsılatı belli tutarın altındaki işletmeler için Maliye Bakanlığı'na yetki verilecek.

* HAYIR YAPANA İSTİSNA: Hayırseverlere KDV muafiyeti geliyor. Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, ibadethane inşasında satın alınan mal ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak.

* SMM'YE GÖREV: KDV iadeleri için özel birim kurulacak. Serbest Mali Müşavirler (SMM) de KDV raporu düzenleyebilecek.

* GÜMRÜKSÜZ SATIŞ: Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler KDV ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği gideriliyor.

* SAĞLIK TURİZMİNE DESTEK: Yabancılara Türkiye'de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası sağlanıyor.

* YERLİ ÜRETİCİYE TEŞVİK: Dâhili işleme rejimi kapsamında yurtdışından KDV'siz getirilen malların yurtiçinde üretimi teşvik edilecek. Yerli üreticinin cezalandırılması önlenecek. Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim-öğretim hizmetleri indirim ve iadeye konu edilebilecek.

* İSTİSNALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR: Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımları, teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınıyor. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutuluyor.

* İHRACATÇIYA HIZLI İADE: Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Artık yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.İhracatçının KDV muafiyet kapsamı genişletiliyor. (Sabah)

Next page

Gazete Yenigün