Haberler > Güncel

Yayın Tarihi: 25 Haziran 2019 - 16:50

Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

2005 yılında Yaşar Verimlilik Yarışması adıyla başlayan, 2017 yılında kapsamının sürdürülebilirlik başlıklarıyla ve içerikleriyle genişletilmesi, Yaşar Topluluğu kurumsal değerleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilişkilendirilmesiyle Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması adını alan yarışmanın ödül töreni Yaşar Üniversitesi’nde yapıldı.  

Yaşar Topluluğu’nun tüm şirketlerinden mavi ve beyaz yaka çalışanlardan ve en az 2 kişiden oluşan ekiplerin katılım gösterdiği yarışmaya ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda başvuran projeler, kurum içi ve kurum dışı katılımcılar; Yılmaz Gökoğlu, Seçkin Şenol, Erdi Eren, Ümit Savcıgil, Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Metin Akman, Çağrı Bulut, Ali Gizer’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, etkin ve verimli kaynak kullanımının yanı sıra toplumsal katkı projeleri ile gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasına etki eden, Topluluğun kurumsal değerlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmaları ödüllendirmeyi, bu çalışmaların Topluluk içinde örnek teşkil etmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı, çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışının gelişimini hedefleyen Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması 2018’e Yaşar Topluluğu’nun 8 şirketinden 36 proje katıldı. 


36 projenin 21’i ekonomik, 10’u sosyal, 5’i çevresel sürdürülebilirlik ödülü için yarıştı. 

Yaşar Verimlilik Yarışması 2018 Ödül Töreni’nde konuşma yapan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş: “ 74 yıldır tüm faaliyetlerimizde kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı ve devamlılığını gözetiyoruz. Verimlilik anlayışımızla 2005 yılında Verimlilik Yarışması olarak başlattığımız yarışmamızı son 2 yıldır Sürdürülebilirlik Yarışması adıyla sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı sadece kurumsal değil, bireysel olarak da ele alınması gereken, hepimizin geleceğini taşıyan bir konu. Bugünden yarını öngörmek, bugünün kaynaklarını yarına taşımak için çalışmak hepimizin görevi. Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması 2018’e katılarak Topluluğumuzun sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunan tüm ekiplere teşekkür ediyor, ödül almaya hak kazanan tüm ekipleri kutluyorum” dedi.  

“Sürdürülebilirlik stratejisine katkı”, “Özgünlük”, “Başka şirket/fonksiyonlarda uygulanabilirlik”, “Mevcut durumu iyileştirmedeki katkı”, “Ekonomik, çevresel veya sosyal getirinin sürekliliği”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile İlişki”, “Kurumsal Değerlerin Sergilenmesi” kriterlerine göre değerlendirilen projeler aldıkları puana göre sıralanarak ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kategorilerinde 3’er proje ve proje ekibi ödüle layık görüldü. 
Yarışmanın birincilik ödüllerini; Ekonomik Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Pınar Et - Dilimli Ürünler Paketleme Otomasyonu Projesi; Sosyal Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Pınar Süt - Eğitim Şart,  Biltek Akademi Art Projesi; Çevresel Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Pınar Süt- Çevre Dostu Pipetto Projesi ile almaya hak kazandı. 
İkincilik ödülleri; Ekonomik Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Dyo Boya -  Tedarik Krizinden İnovasyona ; Sosyal Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Pınar Süt - Bir Kitap Da Sen Bağışla !; Çevresel Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde ise Pınar Süt - Atık Çamur Optimizasyonu projelerinin oldu. 
Üçüncülük ödüllerini; Ekonomik Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Pınar Süt - Eskişehir Peynir Grubu Ürünlerde Yağ-Kuru Madde Optimizasyonu İle Maliyet İyileştirme Projesi; Sosyal Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Dyo Boya  - Yanma Direnci Yüksek ve Ir Boya Sistemi Projesi; Çevresel Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde ise Pınar Süt -  Peyniraltı Suyunun Endüstriyel Simbiyozu Projesi aldı. 
Proje ekipleri ödüllerini, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı’nın ellerinden aldı.