Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Çimento ihracatı yüzde 46 arttı 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Türk çimento sektörünün toplam ihracatı bu dönem için yüzde 46 artışla 444 milyon dolar olmuştur" diye konuştu.

Çimento ihracatı yüzde 46 arttı 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Türk çimento sektörü olarak 2018 yılında yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Yüzde 76’sı yerli, yüzde 24’ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan sektörümüz, üretimde Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. 2018 verilerine göre yaklaşık 19 bin kişiye sağladığı doğrudan istihdam ve 614 milyon dolar ihracat geliriyle Türk Çimento Sektörü, gayri safi milli hasılada önemli bir paya sahiptir.

"Sağladığı işgücü ve ekonomiye katkısının yanı sıra sektörde dikkat çeken bir diğer konu ise ihracattır.2019 yılının ilk 6 ayında çimento ihracatımız yüzde 38 artarak 5,3 milyon ton, klinker ihracatımız yüzde 116 artarak 6 milyon ton olarak gerçekleşti. Şu ana kadar en çok ihracat yapılan ülkeleri; ABD, Gana ve İsrail olarak sıralayabiliriz. Sektörümüzün toplam ihracatı bu dönem için yüzde 46 artışla 444 milyon dolar olmuştur” şeklinde konuştu. 

Next page

Gazete Yenigün