Haberler > Güncel

Yayın Tarihi: 03 Aralık 2019 - 11:40

CHP’li Kılıç: “Kamuda engelli çalıştırma oranı yüzde 5’e yükseltilsin”

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “Engelli bireylere mezuniyetlerine uygun kadrolara atanma imkanı tanınmalıdır”

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından birisi olan kamuda istihdam meselesini Meclis gündemine taşıdı. 
      Av. Kılıç, bu amaçla hazırladığı, 5378 Sayılı ve 1/7/2005 Tarihli Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. 
      Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 57 bin engelli memur istihdam edildiğini vurgulayan Av. Sevda Erdan Kılıç, bunların sadece 13 bininin eğitim durumlarına göre etkin oldukları alanlarda çalıştığını, geri kalan 44 bininin ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİHS) kadrolarında istihdam edildiğini kaydetti.
      CHP’li Av. Kılıç, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile devlet memurluğuna atanan birçok engelli vatandaşın, mezuniyetlerine uygun kadrolar açılmaması nedeniyle yetkin oldukları alanlar dışında tercih yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Yardımcı hizmetler ve idari hizmetler sınıfı kadrolarını tercih etmek durumunda kalan engelli bireylerin, çalışma koşullarına adaptasyon sorunlarının yanısıra, psiko-sosyal açıdan da birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Av. Kılıç, engelli bireylerin yetkin olmadıkları alanlarda çalıştırılmasının, performans ve verimliliklerinin azalmasına, böylece iş arkadaşlarının ve amirlerinin nezdinde çalışmaktan aciz bireyler olarak görünmelerine sebep olduğunu bildirdi. 
       CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, şunları kaydetti:
      “Anayasa’nın 10. Maddesi ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi gibi ulusal ve uluslararası mevzuat, engelliler lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık iddiasında bulunulamayacağı güvence altına almıştır. Engelli bireylere, ihraz ettikleri yani ‘mezuniyetlerine’ uygun olan kadrolara atanma imkanı tanınmalıdır. Unvan değişikliği sınavına gerek kalmaksızın, engelli bireylerin yetkin oldukları alanlara atanmaları durumunda, çalışma motivasyonları olumlu yönde etkilenerek iş hayatlarında daha verimli olacaklardır. Bu da kamuda hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. 
       21-23 Ekim 2016 tarihli Devlet Personel Başkanlığının düzenlediği Kamu Personeli Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı kapsamında, Sosyal Nitelikli Atamalar Başkanlığı’nın aldığı tavsiye kararlar içerisinde yer alan 13. Madde ile ‘engellilerin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri ve bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimleri ile ihraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi’ görüşü önerilmiştir.”
      CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, bu kanun teklifinin yasalaşması halinde, engellilerin özlük haklarının iyileşeceğini, çalışma azimlerinin artacağını, ayrıca onları üretime katkı sunan bireyler haline de getireceğini vurguladı. 
      Mevcut 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam ettikleri personele ait kadrolarda yüzde 3 oranında engelli çalıştırmak zorunda olduğunu belirten Av. Kılıç, “Biz kanun teklifimizle bu oranı yüzde 5’e çıkararak daha çok engelli vatandaşımızın kamuda istihdam edilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca, mevcut kanuna göre bu yüzdenin hesaplanmasında kurum ve kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınıyor. Biz ‘toplam dolu kadro’ ibaresini de ‘toplam kadro’ şeklinde değiştirerek, istihdam edilecek engelli sayısının artmasını istemekteyiz.” dedi.
      CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, teklifle, 4857 Sayılı İş Kanununda da değişiklik öngördüklerini ifade etti. Buna göre, Kanunun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30. maddesinde geçen “yüzde dört engelli” ibaresini “yüzde beş engelli” olarak değiştirerek, işverenlerin kamu işyerlerinde yüzde beş engelli çalıştırmakla yükümlü olduğunun hüküm altına alınmasını istediklerini kaydetti.