Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

CHP'den YEKDEM yerine geçecek yeni destekleme mekanizması önerisi

CHP, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının yerine geçecek yeni bir rasyonel destekleme mekanizması önerisinde bulundu.

CHP'den YEKDEM yerine geçecek yeni destekleme mekanizması önerisi

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yayınlanan faaliyet raporunda, Cumhurbaşkanı Kararı ile destekleme süresi Haziran 2021'e kadar uzatılan YEKDEM hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

"CHP olarak temennimiz bu kanunun yerine yeni bir destekleme mekanizması ile devam etmesidir." denilen raporda, yeni YEKDEM'de olması gereken önemli hususlar da aktarıldı.

Destekleme mekanizmasına özünden uzaklaşmadan teknik ve ekonomik revizyonlarla devam edilmesi gerektiği vurgulanan raporda, çevre koşullarının önemsenmesi istendi. Mekanizmanın maliyeye ek yük getirmeden yapılması gerektiği ifade edilirken, ülke içinde tüketilen elektriğin tamamının yerli ve yenilenebilir enerjiden karşılanması için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, diğer öneriler ise şu şekilde sıralandı:

"YEKDEM maliyetinin halkın ve sanayicinin üzerindeki yükü azaltılmalı. Belediyelerin kendi elektriğini üretmeleri için finansal kaynaklara erişimi kolaylaştırılmalı. Belediye - özel şirket yatırım ortaklığının hukuki, ekonomik yönleri güçlendirilmeli ve özendirilmeli. Mini YEKA'lar her şeyi hazır bir şekilde yapılmalı, ihaleyi alan firma inşaata ve yatırıma hazır şekilde organize edilmelidir. Özellikle güneş yatırımları ve deniz üstüne kurulabilen RES projeleri desteklenmelidir."

Küresel pandemilere karşı en iyi sigorta poliçesi

Hükümetin temiz enerjiyi Kovid-19 ekonomik toparlanmasının merkezine yerleştirmek için sürekli düşen maliyetleriyle yenilenebilir enerjiye yönelmesi istenen raporda, bu şekilde temiz enerjiye ve sağlıklı bir doğal dünyaya doğru büyük bir adım atılabileceği belirtildi.

"Bu nihayetinde küresel pandemilere karşı en iyi sigorta poliçesidir." görüşü paylaşılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Yenilenebilir enerjilerin teşviki, koronavirüs krizinden sonra ekonominin toparlanması için güçlü bir motor işlevi görebilir ve bu durum yeni iş imkanları yaratabilir. Aynı zamanda yenilenebilir kaynaklar, hava kalitesini iyileştirerek halk sağlığını korur. Koronavirüs süreci, ekonomik teşvik paketleri çerçevesinde yenilenebilir enerjiyi teşvik ederek, gelecekteki refah, sağlık ve iklim korumasına yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kalmasını sağlamak için yerinde üretim kesinlikle doğru bir seçenektir ve desteklenmelidir. Ayrıca hem teknolojideki gelişmeler hem de fiyatların düşmeye devam etmesi ile birlikte batarya teknolojileri daha da önem kazanacaktır. Elektrikli araç devrimi de bir diğer önemli teknolojidir. Karbon yakalama ve depolama (CCS) ile biyoenerji, hidrojen, batarya depolama ve elektrikli araçlar, Türkiye'nin dekarbonizasyon hedefleri üzerinde en büyük etkiyi yaratacak teknolojiler olmalıdır."

"Hassas bir yaklaşım izlenmeli"

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da söz konusu önerileri hakkında, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Her şeyden önce yeni YEKDEM'den rüzgar, biyokütle ve güneş gibi makine parkı yatırım tutarı ağırlıklı olan yenilenebilir enerji yatırımlarının faydalanması gerektiğine vurgu yapan Akın, "Yeni destekleme fiyatları oluşturulurken yenilenebilir enerji yatırımlarındaki teknolojinin yaygınlaşmasından kaynaklı maliyet düşüşleri dikkate alınarak hem yatırımcıların mağdur olmayacağı hem de kısıtlı kamu kaynağının hakkaniyetle dağıtılacağı hassas bir yaklaşım izlenmeli." dedi.

Jeotermal gibi kaynakların öncelikle hane halkı ve seraların ısıtılmasında kullanılmasını çok önemli bulduklarını belirten Ahmet Akın, jeotermalden enerji üretirken çevre konusu ve gerekçeli yöre halkı hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini işaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Akın, "Bununla beraber, başta evsel atıkları olmak üzere doğaya zarar veren her türlü atıkların kaynağında azaltılması ve yok edilmesi prensibi ile bertaraf edilmesi konusunda gerekli olan tüm olanakların seferber edilmesini çok önemsiyoruz. Ancak burada organik biyokütle yatırımları ile çöpten enerji üretimi arasındaki farkın gözetilerek destek mekanizmasının oluşturulmasına vurgu yapmak isteriz." diye konuştu. -AA

Next page

Gazete Yenigün