Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Bu iş çok sakat'at'!

Sudan'dan yapılacak ithal ürünler arasında at, eşek ve katır eti ile sakatatın olması endişe ve şaşkınlık yarattı

Bu iş çok sakat'at'!

YENİGÜN Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin et ithalatı yapılmayacağı açıklamasının üzerinden kısa bir süre sonra gündeme gelen; at, eşek, katır et ve sakatatının Sudan'dan ithal edileceği konusu şaşkınlık yarattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in et ithalatı yapılamayacağını, yerli üretici ve besicilerin ekmeği ile oynamayacağı yönündeki açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden, küçük baş canlı hayvanın yanı sıra bu kez at-eşek-katır etini de içeren yeni bir ithalat konusu gündeme geldi. Sosyal medya ve gazetelerin internet sayfasında yer alan habere göre; Türkiye Sudan'dan ithal edeceği hayvanların içinde tek tırnaklı hayvanlar olarak kategorize edilen at-eşek-katır et ve sakatatı, şaşkınlık yarattı. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı akşam saatlerine kadar herhangi bir açıklama yapmazken, veterinerler, Tabib Odası ve gıda mühendisleri tüketilmesi yasak olan etin neden ithal edileceğini sorgulamak gerektiğini ifade etti.
Günboyu ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de "Bosna Hersek'ten gümrük vergisi olmaksızın ithal edilecek ürünlerinde, sığır-domuz-koyun-keçi at-eşek katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze-soğutulmuş veya dondurulmuş)" şeklinde yer almıştı.
Sudan’da 99 yıllığına kiraladığı arazilerde üretime başlayamadığı gündeme gelmişti. Ancak tarım üretimi yapmamakla beraber söz konusu ülkeden tarım ürünleri ve canlı hayvan ithal etme kararı aldı. 
Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, yakın zamanda genel kurulda kabul edilerek yürürlüğe girmesi öngörülen-beklenen anlaşmayla Türkiye, birçok tarım ürünü için Sudan’a yüzde 100 kota içi tarife indirimi uygulayacak ve buradan büyük baş ve küçük baş hayvan, tereyağı, yumurta, bal, patates, domates, sarmısak, üzüm, buğday arpa ve mısır ithal edecek. Bu anlaşma çerçevesinde 500 ton at, eşek ve katır eti ile 500 ton at, eşek ve katırın da aralarında bulunduğu hayvanların sakatatları da gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilecek tarım ürünleri arasında sayıldığı bildirildi.

"GÜVENLİ ARZIN 
SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği(TMMOB)'ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, söz konusu ithalata ilişkin at-eşek-katır gibi hayvanların et ve sakatalarının ithali için, halka sağlanan arzın güvenli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Hayvancılığın geliştirilmesi, halkımıza yedirilecek etlerin güvenli şekilde arzının sağlanması için gerekli politikaların izlenmesi ve kaynağın ayrılması birincil hedef olmalıdır" dedi.

İTHAL YERİNE 
ÜRETİMİ TAVSİYE ETTİ

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Toprak, "Toplumun dengeli beslenmesi için eti üretmek, tüketimini gelişmiş ülkeler seviyesine yakınlaştırmak ve bu koşulların sürdürülebilirliğini sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Öncelikle vurgulamalıyız ki; hayvancılığın sürdürülmesi, üreticinin üretimden uzaklaşmaması hayati bir önceliktir. Atılan her adımda, hedefin sürdürülebilir üretim olduğu akıllardan çıkartılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK BİR 
AÇIKLAMA YAPMALI"

Manisa Veteriner Hekimler Odası'nın konuya ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, tek tırnaklı kategorisine giren at-eşek-katır gibi hayvanların sakatatlarının ithal edilebilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, "Sudan'dan at, eşek, katır eti ya da sakatat alınacağına dair haberlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca herhangi bir resmi açıklama yapılana kadar itimat edilmemesi ve konunun detaylarıyla araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimler olarak insan tüketimi amaçlı tek tırnaklı hayvan eti ithal edilmesinin mümkün olmayacağını düşünmekteyiz. Ancak belki kedi, köpek ve pet hayvanı yemi üretilmesi ve ihraç edilmesi amaçlı böyle bir ithalatın gerçekleşebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bizler Veteriner Hekimler olarak gerek kamuda gerekse gıda sektörünün her aşamasında görev almakta ve halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için hizmet vermekteyiz" dedi. 

 

"Bitkisel ve hayvansal 
üretim gerçekleştirilmelidir"

İzmir Gıda Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklamaya göre ise: Hepimizin bildiği gibi et oldukça hassas bir gıda maddesidir. Hem elde edilen hayvanın menşei, hem sağlıklı olması durumu gibi kriterlerin yanında hayvanın kesimi, etin işlenmesi, taşınması işlemleri dikkat edilmesi gereken süreçlerdir. Bu nedenle, ülkemizde hayvancılığın geldiği aşamada dışarıdan et ithali başlı başına büyük bir sorun iken alınan etlerin sağlıksız olması daha büyük sorunlara yol açmaktadır. Tarım ve hayvancılıkta "milli ve yerli" söyleminin gereği; taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmak yerine kendi öz kaynaklarımıza yönelmektir. Tarım ve hayvancılık açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkemiz, seksen bir milyon insanı rahatlıkla besleyecek toprak büyüklüğü ve verimliliğine sahiptir. Tarımsal girdi fiyatlarının ucuzlatılması ile başlayacak reform hareketi, getirilecek muafiyet ve özendirmelerle yükseltilmeli, ülke insanının ihtiyacı olan bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleştirilmelidir." 

Mehmet Emin AL
 

Next page

Gazete Yenigün