Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Belediyelerde yeni dönem

Belediyeler ve bağlı kuruluşları kendi kadrosundaki memur ve sözleşmeli personelini başka kurumlara ya da başka illere geçici görevlendirme yoluyla gönderemeyecek.

Belediyelerde yeni dönem

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve sözleşmeli personeller için uygulanan “geçici görevlendirme” uygulaması kaldırılıyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında uzun süredir uygulanan yönetmelikte değişikliği gidildi.

İlgili yönetmeliğin 1'inci maddesine eklenen yeni düzenlemeyle, hakim ve savcılar için uygulanan geçici görevlendirme yasağının kapsamına belediyelerle üniversiteler de eklendi. Buna göre, yükseköğretim kurumları ile birlikte il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar artık kendi kadrosundaki memur ve sözleşmeli personelini başka kurumlara ya da başka illere geçici görevlendirme yoluyla gönderemeyecek.


HERKES GÖREV YERİNE DÖNÜYOR
Yönetmelik, geçici görevlendirme kapsamında farklı yerlerde ve illerde bulunan kişileri de ilgilendiriyor.  Karara göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde herkes bulunduğu kadrosuna geri dönecek.  Değişiklik, geçici görevlendirme için gidilecek yerde aynı kadro ve statü şartı da getiriyor. Yönetmelik kapsamında altı ay ve bir yıl süreyle imzalanarak gönderilen personelin gittiği kurumda kadrosunun tam karşılığının bulunması zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca, değişiklik nedeniyle belediyelerden gönderilen kişilerden kendi olurları imza atma şartı da geldi.


BELEDİYELERDE HAREKETLİLİK VAR
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde yönetmeliğin yürürlüğe girdiği Pazartesi gününden itibaren hareketlilik başladı. Birçok kişi, görevlendirmeyle çalıştığı için herkese görev yerine dönmesi için verilen sürenin kullanılması talimatı verildi. Birçok belediyede konuyla ilgilenen yetkili birimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne görüş sordu. Valilik ve mahalli idareler kanunu bilen uzmanlar da çalışmalara başladı.
Yerel seçim sonrasında çok sayıda belediye kendi partisine mensup farklı il ve ilçelerde olan belediyelerle anlaşmalar yapmıştı. Geçici görevlendirme yönetmeliği bazı yerlerde suiistimal edilmişti. İzmir’in Aliağa ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatıyla birçok memur Çankırı ili Bayramören ve Yapraklı belediyelerine gönderilmişti. Aliağa gibi mali durumu iyi olan belediyelerin Anadolu’nun küçük ilçelerine hibe ettiği çöp kamyonu, iş makinası ve otobüs gibi araçlar karşılığında personeli sürgüne göndermesi tartışmalara neden olmuştu. 
 

Next page

Gazete Yenigün