;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Bayraklı’nın yol haritası için toplantılar sürüyor

Bayraklı Belediyesinde stratejik plan çalışmaları kapsamında konunun paydaşlarıyla toplantılar sürüyor. Katılımcı yönetim anlayışıyla her gün düzenlenen oturumlarda ilgili personel ve müdürlerle, meclis üyeleri ve muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meslek odası başkan, temsilci ve üyelerini ağırladı.

Bayraklı’nın yol haritası için toplantılar sürüyor

İzmir’in 5 bin yıl önce doğduğu yere, yeni kent merkezi Bayraklı’ya belki de geri döndüğünü vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı’nın 5 yıllık stratejik planının bu nedenle tüm İzmir’i ilgilendiren bir konu olduğunu ifade ederek, “Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, yöre derneklerimizle ve iş insanlarımızla bir araya geliyoruz. Yeni yol haritamızı belirleyecek, sürekli başvurabileceğimiz strateji belgesini ortak akılla sizlerin de görüşlerini alarak oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. 


Strateji planının 2024 yılına kadar Bayraklı’ya rehber olacağını sözlerine ekleyen Sandal, “Faaliyetlerimizi, performansımızı bu stratejik belgeye dayandırarak yapmak istiyoruz. Genel olarak tüm belediyelerin vizyonunda olan açlıkla mücadele, yoksullukla mücadele işin bir tarafıyken bir de kentlerin marka olmasıyla ilgili, kentin temel sorunlarıyla ilgili bütün paydaşlarıyla birlikte yeni çözüm önerileri bulmak gerekiyor. Bayraklı yeni kent merkezi olmasına rağmen aslında 10 yıllık genç bir belediye. Sınırlarından tutun, temel ihtiyaçlarından bütün ihtiyaçları bir tarafa bırakılmış. Kağıt üzerinde ilçe resmi kurumlarının yerlerinin belli olmadığı, temel alt yapı sorunlarının ulaşımı ilgilendiren meselelerin hiç birinin çözülmediği ya da kısmen çözüldüğü farklı bir ilçe. Biz burada yeni bir kent merkezinin oluşmasını istiyoruz. Yeni kent merkezinde bizim anladığımız gök delenlerin yükseldiği bölgeler değil, yeni bir kentlik anlayışı. Vatandaşın sosyal donatı alanlarına kavuştuğu, çağdaş kentlerde olan bütün unsurların kente taşındığı, sineması, tiyatrosu ile farklı alanlarıyla başka bir model olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz istiyoruz ki; bu kentin en önemli ilçelerinden biri olan Bayraklı’yı katılımcı yönetim anlayışıyla yeniden inşa edelim. Toplumun tüm kesimleriyle uzlaşı içinde İzmir'de yeniden inşa etmek adına herkesin görüşüne ve fikrine başvuracağız. Muhtarlarımızla, yöre derneklerimizle ve iş insanlarımızla bir araya geliyoruz. Büyükşehir belediyesinin iştirakleriyle beraber onların da stratejik planlarına girerek, kendi planımızı oluşturmak istiyoruz. Bu dönem çok şanslıyız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonu, kente katmak istediği değer, yeni yönetim anlayışı bizi gerçekten daha da heyecanlandırıyor. Bu işlere dört elle sarılmamızı sağlıyor” diye konuştu. 
Başkan Sandal’ın ardından söz alan katılımcılar, Bayraklı’nın stratejik planının oluşturulmasıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaşarak, her türlü desteğe açık olduklarını belirtti. Havuz Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıya İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Genel Sekreteri Hale Altan, Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinan Öziçer, Mimarlar Odası Şube Başkanı İbrahim Alpaslan, İZRO-Turist Rehberleri Odası Şube Başkanı Macit Saszade, Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Alınç ve Esra Altıntaş, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cannur Bozkurt, Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Deman Güler, Gamze Adıgüzel ve Burcu Ece Güler, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Fatih İnmez, Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Soyoğul, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Şube Başkanı Osman Tolga Gencer, Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Emine Helil Kınay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Özcan Kalkış, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği AR-GE Müdürü Merve Kıyıcı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bıyık, İzmir Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Ömer Akbaş, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kalaycı Önaç katıldı. 
Bayraklı’nın 2024 yılına kadar yol haritasının belirleneceği stratejik plan toplantıları kapsamında fikir alışverişinde bulunulan oturumlar önümüzdeki hafta da farklı günlerde sivil toplum örgütü temsilcileri, kadınlar, çocuklar ve gençlerin katılımıyla sürecek. 

Next page

Gazete Yenigün