Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

AYDIN VALİLİĞİ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü.

AYDIN VALİLİĞİ  Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü.

AYDIN VALİLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAYI: 621.15               13/05/2019

KONU: Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ


A. Kuruluş İzinleri ve Belgelendirme İşlemleri

     Nisan ayı içerisinde Müdürlüğümüzce 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 21 adet firmaya yeni Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiş, 11 adet Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılmış, 8 firmanın Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmiş olup, 41 firmanın Sanayi Sicil Belgesinin  “vizesi” yapılmıştır.  860 firmanın yıllık işletme cetveli kontrol edilerek onaylanmıştır. 10 firmaya idari para cezası uygulanmıştır.

           43 adet firmanın işyeri, sanayi sicil kapsamında incelenmiştir. 


     B. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Çalışmaları

           Nisan ayı içerisinde Müdürlüğümüzce;

     4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun gereği, 64 adet ürün denetimi yapılmış olup, 59 adedinin uygun olduğu ve 5 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.

           1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men´i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereği 4 işyerinde hizmet yeri denetimi yapılmış ve  işyerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 

           3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği, ay içerisinde   

           451 adet akaryakıt sayacının ilk ve periyodik muayenesi yapılmış olup, 10 adedi uygun olmadığından damgalanmamış ve  441 adedinin uygun olduğu tespit edilerek damgalanmıştır.

           155 adet akaryakıt sayacının Ani muayenesi yapılmış olup, uygun oldukları tespit edilmiştir.

            22 adet LPG sayacının ilk ve periyodik muayenesi yapılmış olup, 2 adedi uygun olmadığından damagalanmamış ve 20 adedi uygun olduğundan damgalanmıştır.

           12 adet  LPG sayacının ani muayenesi yapılmış olup, 12 adedinin uygun olduğu  tespit edilmiştir.

           56 adet 2000 Kg üstü Tartı Aletinin ilk ve periyodik muayenesi yapılmış olup, uygun oldukları tespit edilerek damgalanmıştır.

           103 adet Elektrik  Sayacının şikayet muayenesi yapılmış olup, 101 adedini uygun olduğu, 2 adedinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

           15 adet Taksimetrenin ani  denetimi yapılmış ve uygun oldukları tespit edilmiştir. 

           1 adet Tamir Ayar servisi personel yetki belgesi düzenlenmiştir.

           5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında  24 adet EPDK Marker denetimi yapılmıştır.

     

    C. İdari Para Cezaları       

           6948 sayılı Kanun kapsamında 10.956 TL idari para cezası uygulanmıştır.

           3516 sayılı Kanun kapsamında   8.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.


D. Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları          

         Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği  (KÜSİ) kapsamında;  4 adet firma ziyareti, 2 adet eğitim program ve  1 adet bilgilendirme  toplantısı yapılmıştır. 

                                                                                                                                                                                           

       

                                                                                                       AYDIN VALİLİĞİ

                                                                                              


Next page

Gazete Yenigün