Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Avukat Binici: "Korona işsizliği tetikledi"

Pek çok işverenin korona virus salgınını ileri sürerek işçilerin işine son verdiğini belirten Lider Hukuk Bürosu Avukatlarından Zafer Binici, “Korona virüs salgını ileri sürülerek işveren tarafından yapılan fesih neticesinde işçilerin kıdem tazminatı hakkı mevcuttur” dedi.

Avukat Binici: "Korona işsizliği tetikledi"

Lider Hukuk Bürosu Avukatlarından Zafer Binici, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının işsizliği tetiklediğine dikkat çekti, pek çok işverenin bu salgını ileri sürerek işçilerin işine son verdiğini söyledi. Korona virüs salgını ileri sürülerek işveren tarafından yapılan fesih neticesinde işçilerin kıdem tazminatı hakkının mevcut olduğunu vurgulayan Binici, mevzuat hakkında bilgi verdi.

“Zorlayıcı neden”

Avukat Zafer Binici, “Mücbir sebep, gerek Borçlar Kanunun'da gerekse İş Kanunu'nda tanımlanmadığı gibi cumhuriyet tarihi boyunca verilen yargıtay kararları incelendiğinde maruz kalınan olay, mücbir sebep kapsamına girmiş olsa dahi ‘borçtan kurtulma' nedeni olarak sayılmıyor. İş Hukuku anlamında da bu salgının ‘zorlayıcı neden' olarak kabul edilmesi hukuk doktrininde genel kabul edilen bir görüş. Bir takım yargıtay içtihatlarında da salgının zorlayıcı neden olduğu açıkça belirtiliyor. Kural olarak işveren tarafından yapılan feshin haksız olduğu durumlarda işçi ihbar tazminatına hak kazanmaktaysa da zorlayıcı neden dolayısıyla işverenin yapmış olduğu fesih için işçiye ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiği yönünde bir yargıtay içtihadı da mevcuttur. İş akdinin feshi her zaman son çare olarak uygulanması gerektiği, işverenin fesih yolunu seçmeden önce daha hafif tedbirler uygulayarak aynı neticeyi elde etme şansı varsa yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı emsal yargıtay içtihatları gereğidir” dedi.

“Önce alternatif seçenekler”

Binici, "Yargıtay uygulaması değerlendirildiğinde korona virüs salgını sebebiyle işverenin; uzaktan / evden çalışma modeline geçmesi ve bu konuda yazılı sözleşme yapması, telafi çalışma yoluna gitmesi, İŞKUR yönetim kurulu onayı alınarak geçici süreli kısa çalışma süresine geçilmesi, işin niteliğinin buna uygun olmaması karşısında işverenin yönetim hakkı kapsamında yer alan yıllık ücretli izin kullandırılması, yoksa işçinin de rızasını almak suretiyle ücretsiz izin kullandırması gerekmektedir. Bu alternatif seçenekler tüketilmeden yapılan fesih haksız ve geçersiz nedene dayanmaktadır. Bu tarz fesihlerde işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunduğu gibi, kanunda yer alan şartlara sahip olan ve işyerinin kanunda belirtilen istisnalarda bulunmaması şartıyla işçi feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini mahkeme kararı ile sağlayabileceği de unutulmamalıdır” diye konuştu. -

Next page

Gazete Yenigün