Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

AK Partili Kırkpınar'dan KÖİ açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, ulusal ve uluslararası düzeyde açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen KÖİ ihalelerinin bağımsız Türk yargı sistemi tarafından da denetlenebilir ve teftişe açık nitelikte olduğuna vurgu yaptı.

AK Partili Kırkpınar'dan KÖİ açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın KÖİ İhaleleri ile ilgili yaptığı açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti. CHP’li Sındır’ın sadece yaşanan bazı olumsuzlukları ela alarak açıklama yaptığına dikkat çeken Kırkpınar, 17 Yıllık AK Parti Hükümetleri dönemi boyunca yapılan KÖİ ihaleleri sonucunda ülkemizin özellikle sağlık, alt yapı ve ulaştırma alanında çağ atladığını söyledi.
Kırkpınar açıklamasında; “Ülkemizde KÖİ alanında Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-Kirala-Devret (YKD), Yapİşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) modelleri uygulanmaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği sayesinde ülke kalkınmasına dönük önemli işler kısa sürede ve az maliyetle tamamlanmış, bu model ile bugüne kadar hayata geçirilen 242 projenin toplam sözleşme değeri 140 milyar doları bulmuştur. Ülkemizde yatırımlarının önemli bir motivasyonu olan kamu özel sektör işbirliği kapsamında 242 proje hayata geçirildi. Bunların toplam yatırım tutarı 63,8 milyar dolar ve projelerin toplam sözleşme değeri yaklaşık 140 milyar dolar değerindedir. Yapım aşamasında olan ve yapımı tamamlanan 32 projenin yatırım tutarı 40 milyar 360 milyon 770 bin lirayı bulmuş, bu projeler arasında İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, otoyol, şehir hastaneleri, limanlar ve gümrük altyapı tesisleri yer almaktadır” ifadelerine yer verdi.
 “DEV PROJELERE İMZA ATILDI”
Tüm dünyaya örnek olan model sayesinde dev projelere imza atıldığını dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızca hazırlanan ‘Kamu-Özel İşbirliği Raporu’na göre, kamu-özel sektör iş birliği modeli, özellikle otoyol, köprü, havalimanı gibi altyapı yatırımları ile hastane gibi kamu hizmetlerinin sunumunda alternatif bir finansman modeli olarak önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımızca hazırlanan raporda, ağırlıklı olarak ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında kullanılan yöntemin gelecek dönemlerde farklı sektörlerle birlikte kentsel altyapı ve küçük ölçekli projelerde de kullanılması bekleniyor” dedi.
KAMU YATIRIM HARCAMALARINDAN AZAMİ DÜZEYDE TASARRUF
Buradan hareketle Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edildiğini belirten Kırkpınar, “ CHP İzmir Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır,  kamuoyunu yanıltıcı bir açıklama yaparak KÖİ le ilgili gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Ulusal ve Uluslararası düzeyde açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen KÖİ ihaleleri bağımsız Türk yargı sistemi tarafından da denetlenebilir ve teftişe açık niteliktedir. Garanti mekanizması olarak adlandırılan sistem ile talep garantisi, kamulaştırma maliyetlerinin üstlenmesi, enflasyon ve kur riski üstlenimi gibi konu başlıklarında kamuya çeşitli yükümlülükler düşmektedir. Ancak bu riskler kamu bütçesi açısından ödenebilir seviyede olmak zorundadır. Ayrıca, tüm koşul ve risklerin değerlendirilmesiyle yapılan ve yapılacak olan iyi bir fizibilite çalışmasının da muhtemel başarısızlıkları ve olumsuzlukları önleme konusunda oldukça etkili olduğunu hatırlatmada fayda görmekteyiz. Özellikle sağlık alanında kazanılan önemli tecrübenin diğer sektörlere de katkı sağladığı görülmektedir. Proje geliştirme ve sözleşme yönetimi süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan KÖİ şehir hastaneleri projelerinin, ülkedeki KÖİ iklimine sağladığı olumlu katkılar yadsınamaz. Nitekim 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde özellikle sağlık ve ulaştırma alanında adeta çağ atlayan ülkemizde bu konuda kamu-özel işbirliği uygulamalarıyla milli bütçeyle gerçekleştirilemeyecek birçok altyapı yatırımları da hayata geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Next page

Gazete Yenigün