Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

Afetlerin en aza indirgenmesi için oluşturulan haritaların kullanımı yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet türlerinin etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla oluşturulan haritaların kamu kurum ve kuruluşlarca yürütülen iş, işlem ve projelerde dikkate alınmasını istedi.

Afetlerin en aza indirgenmesi için oluşturulan haritaların kullanımı yaygınlaştırılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritaları"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Türkiye'nin, coğrafi konumunun ve son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin de etkileri nedeniyle afetselliğinin yüksek olduğu, bunun da her yıl önemli miktarda can ve mal kaybına yol açtığı belirtildi.

Meydana gelen afetlerin zaman zaman birbirini tetiklediği ve oluşan zararların artarak devam ettiği, afetlerin bütünleşik olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Afet zararlarının en aza indirilmesinde afet öncesi tehlike ve risklerin belirlenerek bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ifade edilen genelgede, risk azaltma çalışmalarının temelinin afet risklerinin analizi, değerlendirmesi olduğu ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca afet türleri için tehlike ve risklerin belirlenmesi ve haritalanması çalışmalarının yürütüldüğü anımsatıldı.

Afet tehlike haritalarının afet öncesi, sırası ve sonrası stratejik ve taktik planlama, mekansal planlama, risk transferi, mühendislik yapılarının yer seçimi ve tasarımı için hazırlandığı ifade edilen genelgede, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde afet tehlikelerinin belirlenmesi ve haritalanmasında yapılan çalışmanın amacının ve ölçeğinin önem kazandığı, bu doğrultuda da tehlike haritalarının hazırlanması, hazırlanan haritaların aynı platformda tutulması ve ilgilileri ile paylaşılması amacıyla hazırlanan web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi'nin (ARAŞ) 81 ilin kullanımına açıldığı belirtildi.

ARAŞ sistemi kullanılarak hazırlanan heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetleri duyarlılık haritalarının ulusal çapta tamamlandığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Platformları üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Genelge ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca bahsi geçen afet türlerinin etkilerinin en aza indirilebilmesi amacıyla oluşturulan haritaların, mekansal planlama, risk azaltma ve mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş, işlem ve projelerde dikkate alınması istendi. -AA

Next page

Gazete Yenigün