Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

" Uzun Vadede Sürdürülebilir Değil "

Uluslararası İlişkiler Uzmanı eski akademisyen Prof. Dr. Tanju Tosun ve Doç Dr. Oğuzhan Kavaklı salgın nedeniyle çok sayıda sektör çalışanının evden çalışmaya başlamasıyla beraber, bu dönemin artı-eksilerinin neler olduğu ve bu yöntemin ne kadar sürdürülebilirlik sağladığı yönünde önemli açıklamalarda bulundu

" Uzun Vadede Sürdürülebilir Değil "

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı eski Başkanı Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tanju Tosun, salgın nedeniyle çok sayıda sektör çalışanının evden çalışmaya başlamasıyla beraber bu dönemin artı ve eksileri nelerdir? Bu yöntem sürdürülebilir midir? Sorularına yönelik açıklamalarda bulundular.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çok sayıda meslek çalışanı evden iş yapmaya başladı. Bu şekilde çalışmanın, iletişim kurmanın, hangi sektörler açısından mümkün, hangileri için pek de uygun görülmediğine ilişkin bir konuya değinen Prof. Dr. Tanju Tosun, "Dünya ve ülkemizde koronavirüs nedeniyle sosyolojik, psikolojik ve politik olarak ciddi bir kırılma yaşanıyor. Ekonomik anlamda iş yapma biçimlerine de yansıyor. Evden çalışma homeofis aslında yeni bir durum değil, daha ziyade finans sektöründe ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştı” dedi.

“KAMUOYUNDA BİR KANAAT OLUŞTU”

Prof. Dr. Tosun salgın nedeniyle zorunlu olarak evde çalışmaya başlanmasına dair, “Şimdi, bir sağlık önlemi, sorumluluğu sonucunda ortaya çıkmasıyla da bu tür evden çalışma ihtimalini artırdı. Tabi ki yani kamuoyunda bir kanaat oluşturdu. İletişimin geleneksel biçimi ve yüz yüze iletişim diyalog ile iş yapma biçiminden şimdi daha mesafeli, yapma biçimine geçiş söz konusu. Sektörel olarak bir süredir dünyada uygulanan çalışma biçimi dolayısıyla farklı sektörlerde de çeşitlenmeye başladı. Bu bir noktaya kadar yapılabilecek bir çalışma biçimi, ama burada önemli olan iş yapma. İş hayatında sosyal iletişim biçimlerinin olanaklarının daha ziyade klasik çalışma biçiminde yüz yüze olması söz konusudur. Bu anlamda sadece iş yaşamı mekanik değil aynı zamanda sosyal bir teması da içermekteydi, bunun sadece görüntüye indirgenmesi, işin yapılması açısından evet aynı şekilde devam edebilir ama insanların sosyo-psikolojik anlamda biraz kendi içine çekilmesi gibi bir duruma da yol açabilir. Evden çalışma alanında sektörle çeşitlilik artarsa” ifadelerini kullandı.

“ÇOK DA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Uluslararası İlişkiler Profesörü Tosun, “Bu evde çalışma konusuna genel olarak bakıldığında çok da sürdürülebilir bir yöntem değil, çünkü insan sosyal bir varlık bu sosyal varlık bir şekilde insanı duygularıyla var eden bir durumdu. Geçiş sürecinde çeşitli sektörlerde evet, insanlar tarafından kabul edilebilir bir durum ama süreç ilerledikçe kanımca psikolojik bir takım olumsuz sonuçlara yol açabilecek potansiyele sahip” şeklinde ifade etti.

“SOSYAL TEMAS ÇOK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Tanju Tosun, “Belli sektörlerde daha uzun sürebilir ama örneğin üretim sektöründe zaten böyle bir durum söz konusu değil. Bazı sektörler için, eğitim olabilir, finans, bankacılık ve medya olabilir ama onun dışında sosyal temas alışkanlıklarını terk etmesi özellikle güven duygusu zayıf olan toplumlarda çok kolay değil ve bizim gibi Akdeniz toplumlarında hayat çok hızlı akıyor. Oldukça duygusal hayattın içinde insanlar her zaman daha fazla olmayı tercih ediyorlar, iş yaşamı için de bu söz konusudur” şeklinde ifade etti.

“UZUN VADEDE RİSKLERİ OLUR”

Tosun konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Şu da söz konusu, Batılı kapitalist toplumlarda güven duygusu önemli, bu tür toplumlarda evden çalışma mümkün ancak güven duygusu iyi gelişmemiş toplumlarda pek mümkün görünmüyor. Genellikle yüz yüze temasın getirdiği duygusallık, gerçek temasın getirmiş olduğu duygusal avantajlar söz konusu. Güven duygusu zayıfsa özellikle iş hayatında bunun, uzun vadede riskleri de olabilir. Bunun bir sınırı olmalı. Şuanda sağlık nedeniyle, böyle bir yöntem söz konusu ancak bir süre sonra normal alışılmış çalışma biçimine dönüleceğini düşünüyorum.”

“KAMUOYUNDA BİR KANAAT OLUŞTU”

OĞUZHAN KAVAKLI: “Olursa gazeteciler muaf olmalı”

Başta gazeteciler olmak üzere evden çalışmanın olumlu-olumsuz yanları ile beraber bu sürecin beraberinde neler getirebileceğini ve neler olabileceğini yorumlayan İletişim Bilimci Oğuzhan Kavaklı, “Teknolojinin tanıdığı imkânlardan yaralanmak ayak uydurmak yarar getirir. Gazeteciler açısından da geçmişte daha çok zordu şimdi iki tuş ile aynı iş yapılabiliyor. Evden çalışmak daha rahat ve verimli olabilir ancak bazı haberler vardır ki olay mahallinde olmak, orada bulunmak yüz yüze görüşmek gerekir. Evden çalışmak teknolojinin yararlarından faydalanmak doğrudur ancak bir mekanizmadan ortak bir yapıdan kopmamak gerekiyor. İhtiyaç duyulduğunda bir araya gelinmesi önemlidir. Örneğin Amerika’da bazı büyük şirketlerde bazı çalışanlar evinden çalışabiliyor ama 100 kilometre uzaklık sınırı getirilerek ihtiyaç duyduğunda, bir olağanüstü durum olduğunda çok kısa bir sürede bir araya gelebiliyorlar. Evden çalışmanın koşulları bu gibi durumları da göz ününde bulundurulduğunda hatta belki evden çalışmak daha yararlı olabilir.” n Mehmet Emin AL

KUTU KUTU

“Olursa gazeteciler muaf olmalı”

“Dışarı çıkma yasağı ilan edilmesi durumunda ise daha önce birkaç darbe gören ve bu dönemde aktif gazetecilik yapan Doç.Dr. Kavaklı, "Gazeteciler olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda muaf olmalı. Basın kartı ile bunun yapılması gerekiyor. Basın kartı olmayanlara da ilgili devlet kurumlarından kart verilmeli. Geçmişte sokağa çıkma yasağında gazeteciler sokağa çıkıp mesleklerinin gereğini yaptılar. Gazetecilerin böyle bir durumda yasak dışında olunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

Next page

Gazete Yenigün