Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

"Mezunlarımızla gurur duyuyoruz"

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, bürokrasinin ve özel sektörün içinde çok sayıda Mülkiyeli'nin yer aldığına dikkat çekerek, “Mezunlarımız gayet başarılı bir şekilde topluma hizmet ediyor. Bu da bize gurur veriyor. Bence her vatandaşımız bir derneğe üye olmalı” dedi

"Mezunlarımızla gurur duyuyoruz"

Mülkiyeliler Birliği Derneği İzmir Şube Başkanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, derneğin kuruluşu hakkında şu bilgileri verdi, “Mülkiyeliler, 1908 yılında kendilerine bir dernek kurmuşlar. Çok çalkantılı bir dönemden söz ediyoruz. 1921'de İstanbul'da tekrar Mülkiyeliler Birliği Cemiyeti kuruluyor. 1946 yılında ise 1943 mezunlarımız bir dernek kuruyor. Dernek çalışmalarında başarılı oluyor ve Türkiye çapında da şubeler açıyor. Geleneklere bağlı olmanın getirdiği güçle birlikte pek çok üniversite derneği kadar güçlüyüz. Çok sayıda üyemiz var. Çok çeşitli faaliyetleri olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Derneğin 3 tane amacı var. Birincisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni tanıtmak. İkincisi mezunlar arasında dayanışmayı sağlamak. Üçüncüsü ise yereldeki ve ulusal düzeydeki konulara odaklanarak kamuoyunu bilgilendirmek, Mülkiyelilerin görüşlerini
paylaşmak. Mülkiyeli öğrencilere de destek oluyoruz.”

"HER VATANDAŞ BİR DERNEĞE ÜYE OLMALI"

Bürokrasinin ve özel sektörün içinde çok sayıda Mülkiyeli'nin yer aldığına dikkat çeken Toptaş, “Mezunlarımız gayet başarılı bir şekilde topluma hizmet ediyorlar. Bu da bize gurur veriyor. Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının halen yerleşme aşamasında olduğunu görüyoruz. Bunlar topluma katkı sağlamak açısından çok önemli. Bence her vatandaşımız bir derneğe üye olmalı. Toplum için bir şey yapmak isteyenler için açık bir kapı bu. Problemleri birlikte aşabiliriz. Dolayısıyla vatandaşların STK'lara ilgi göstermeleri önemli. STK yöneticilerinin de modern bir şekilde yönetmeye gayret etmeleri önemli. Mikro düzeyde de, makro düzeyde de eleştiriye açık olmak lazım. Eskiden eleştirilere, şakalara daha açık bir ortam vardı. Bunu tekrar kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumda hoşgörü ve saygı olması çok önemli” diye konuştu.

MÜLKİYE GELENEĞİ MANEVİ MİRASIMIZDIR

Mezunların okula olan ilgisinin halen sürdüğünü aktaran Toptaş, “Mülkiyeliler Birliği'nin en önemli özelliği, mezunlar arasındaki dayanışmanın sürdürülmesidir. Bu bir bilgi ve teknoloji paylaşımı
platformu. İçerideki uyumun yakalanması mühim bir konu. Biz de bu doğrultuda faaliyetlerde bulunuyoruz. Fakültemize destek sağlamaya devam ediyoruz. Mezunlarımızın okula olan ilgisi, dünyada eşi benzeri olmayan bir durumdur. Yıllar geçtikçe bunu daha net görmeye başladım. Mezunlar arasındaki dayanışma ve mülkiye geleneği bizim manevi mirasımızdır. Bu çok güzel bir sosyal sermaye. Bu birliğin insanları devamlı iletişim halindeler ve sürekli birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar. Bu bilgi paylaşımı kamuoyuna çok faydalı bir şekilde geri dönüyor” dedi.

BETONLAŞMAYA 'DUR' DEME ZAMANI

Toplumun genelinde İzmir ile ilgili çok olumlu bir imaj olduğunu söyleyen Toptaş şunları söyledi, “İzmir, hoşgörü şehri olarak biliniyor. İzmir, ekonomik imkanları olan bir şehir. Çok pahalı değil. Çok avantajları olan bir şehir. Altyapı açısından da gelişiyor. Özellikle ulaşım altyapısının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak şehrin aşırı betonlaşması ve yoğunlaşması konusunda frene basma zamanı. İmar durumunun çok iyi etüt edilmesi gerekiyor. İzmir çok büyük ve göç alan bir şehir. Onun için yöneticilerin işi zor. Şehir şu anki haliyle de çekici ve cazip. Dikkatli çalışmak gerekiyor.”

Mülkiye tarihi

Mülkiye tarihi, 1859 yılında imparatorluğun kötü giden durumunu düzeltmek için batılı, çağdaş sistemin kurulması ve bu yeni sistemi yürütecek idarecilerin yetişmesi amacıyla Mekteb-i Fünun-u Mülkiye’nin açılışı ile başlar. Dönemin padişahı Abdülmecit’tir. Daha sonra ise padişah II. Abdülhamit’le sorunlu bir ilişki içinde olan okul, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adını alır. İlk kez yabancı öğrenciler bu dönemde Mülkiye’ye gelirler. Beden eğitimi ve spor dersleri başlar,
okul binası Yıldız’a taşınır. II. Meşrutiyet’le gelen İttihatçıların aldığı bir kararla Okul kapatılır. Bu dönemde kurulan Müdavimin-i Mülkiye Cemiyeti Türkiye’de kurulan ilk öğrenci cemiyetidir. I. Dünya Savaşı’nın ilk üç yılında Mülkiye kapalı kalır. Bu arada okulun adı Mekteb-i Mülkiye olmuştur. Talat Paşa’nın çabalarıyla okul tekrar açılır. Kurtuluş Savaşı başlamadan 17 yaşında bir Mülkiye öğrencisi Cemal Edhem Yeşil, Mülkiye Marşı’nı yazar. Kurtuluş Savaşı sonrasında Mülkiye Mektebi, Cumhuriyet memurları’nı yetiştirme görevini üstlenir. Mülkiye’nin 76. kuruluş yıldönümünde okulun adı Siyasal Bilgiler Okulu olur. Atatürk dil devrimine uyarak, Mülkiye Mektebi’nin deadını değiştirmiştir. 1936’da okul Ankara’ya Cebeci’deki yeni binasına taşınır, bu bina kuruluşundan itibaren 9. binasıdır. 1940’lar üniversitelerin yeniden örgütlenme yıllarıdır. 1949’da Siyasal Bilgiler Okulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olur. 

Next page

Gazete Yenigün