Uğur Derin Dondurucu
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

“Tarım Kurulunda Ziraatçiler Yok"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kurduğu 'Koronavirüs Tarım Bilim Kurulu'nda hiçbir ziraat mühendisinin olmamasını eleştiren Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, "Tarım, mühendislik işidir. Bir arkadaşımızın olmaması hatadır" diye konuştu

“Tarım Kurulunda Ziraatçiler Yok"

Türkiye Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk, genel merkezin açıklamasından hareketle, kurulda bir ziraat mühendisinin olmamasını eleştirdi. İzmir’i nasıl etkileyebileceğini ifade eden Oda Başkanı Türk, “İzmir sebze, meyve, süs bitkilerinde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri. Tarım, mühendislik işidir. Bu işi kanunla da belirlenmiş, ancak tarım kurulunda bir ziraat mühendisi arkadaşımızın olmaması bir hatadır. Hatadan dönülmelidir. Bizim kayıtlı üyelerimizin yaş ortalaması 58 ve üstüdür. Bu insanlar için koruyucu önleyici bir tedbir alınıyor mu? Söylenen evinden çıkma, dezenfektan-maske kullan gibi, ama bu alan başka bir sektöre benzemez…Tarım oldukça hayati bir alandır tarım, olmazsa aç kalabiliriz. Bu nedenle tarım sektörüne ilişkin acilen koruyucu önlemler alınmalıdır” dedi.

“ÖZEL İLGİ GÖSTERİLMELİ”

“ÖZEL İLGİ GÖSTERİLMELİ”

Tevfik Türk, konuşmasında ayrıcı oluşturulan kurulun içinde ürün mühendisliği bilmeyen insanların mühendislik işlerine bakması gibi bir yanlışlığa dikkat çekerken diğer yandan, İzmir’in özellikle Menderes Havzası, Cumaovası ve Ege Bölgesi’nin geneline bakıldığında tarım-süt üretiminde ciddi bir potansiyele sahip olduğumuzu ifade etti. Başkan Türk, “Tarım konusu özellikle bu salgın günlerinde diğer alanlardan daha öncelikli ve tarımsal faaliyetlere özel bir ilgi gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez’in genel merkez adına yaptığı açıklama ise şöyle: “Ülkemiz tarım sektöründeki kronik sorunların çözümü, öncelikle ‘tarım/ziraat' tanımında uzlaşmakla başlar. Ülkemizde 'tarım/ziraat' tanımı, çoğu kez, yanlış biçimde “tarım ve hayvancılık” olarak kullanılmaktadır. Bu ayrım, 'mesleki taassup'la kasıtlı olarak gündeme getirilme dışında, yanlıştır.

Tarım, “bitkisel ve hayvansal üretimi” birlikte kapsayan bir faaliyettir. Tarım, hayvancılık faaliyetlerini de kapsayan bir çerçeve tanımdır. Türk Dil Kurumu’na göre, Tarım; ‘Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat’ olarak tanımlanmıştır.

‘Tarım ve hayvancılık’ yanlış ayrımı, bazen ilgili bakanlık adında bile yer alabilmiştir. Ülkemiz kamu yönetimi yapısı içerisinde Tarım Bakanlığı’nın kurumsal adı, sırasıyla; Ziraat Vekâleti (Tarım Bakanlığı) /Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Tarım ve Orman Bakanlığı/ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı/ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı/ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Tarım ve Orman Bakanlığı şeklinde olmuştur. TMMOB ZMO olarak geçmişten bugüne önerimiz, Bakanlığın adının “Tarım Bakanlığı” olmasıdır.

GERÇEKÇİ-SAĞLIKLI POLİTİKALAR OLUŞTURULAMIYOR

Tarım sektörümüzün en önemli sorunlarından bir diğeri, Tarım Bakanlığı yapan kişilerin büyük çoğunluğunun mesleğin içinden gelmemesi nedeniyle sektöre yönelik gerçekçi ve sağlıklı politikalar oluşturulamamasıdır.

1980 yılından sonraki Tarım Bakanları ve meslekleri şöyledir: Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Sabahattin Özbek, İnşaat Mühendisi Hüsnü Doğan, Hukukçu Lütfullah Kayalar, İktisatçı İlker Tuncay, Hukukçu Necmettin Cevheri, İktisatçı Refaiddin Şahin, Lise Mezunu Nafiz Kurt, Sosyal Hizmet Uzmanı İsmet Attila, Ziraat Mühendisi Musa Demirci, İktisatçı Mustafa Rüştü Taşar, Ziraat Mühendisi Mahmut Erdir, Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp, İktisatçı Sami Güçlü, Veteriner Mehmet Mehdi Eker, İlahiyatçı/İşletmeci Faruk Çelik, Tıp Doktoru Ahmet Eşref Fakıbaba, İşletmeci Bekir Pakdemirli.

"YIKICI ETKİYİ EN AZA İNDİRMEK GEREKİYOR"

"YIKICI ETKİYİ EN AZA İNDİRMEK GEREKİYOR"

TMMOB ZMO olarak geçmişten bugüne önerimiz, Bakanlığın mesleğin içinden gelen meslektaşlarımız, meslekle doğrudan ilgili meslek insanları tarafından yönetilmesidir. Tarımsal kamu yönetiminin yıllardır çözemediği tarım sektörümüze ilişkin yapısal sorunların üretimimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi, tüm toplumumuzu olumsuz etkilediği süreçte; bugünlerde ülkemizi de yoğun olarak etkileyen koronavirüs salgınının sektöre yıkıcı etkilerini hep birlikte en aza indirme zamanıdır.

"KORONAVİRÜS TARIM BİLİM KURULUNU ÖNERMİŞTİK"

26 Mart 2020 tarihli Basın açıklamamızda; Ülkemizde derhal “Tarımsal Üretim Seferberliği” ilan edilmesini talep etmiştik. “Tarımsal Üretim Seferberliği”nin sağlıklı işletilebilmesi, çok boyutlu çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde Kamu, Üniversite, Meslek Odaları, Meslek Kuruluşları, ilgili Özel Sektör ve STK’ların temsil edildiği “Koronavirüs Tarım Bilim Kurulu” kurulmasını önermiştik.

"UYARIMIZI YİNELİYORUZ"

Covid-19 Salgını ile ilgili sağlık önlemleri konusunda Sağlık Bakanlığı eşgüdümünde “Koronavirüs Bilim Kurulu” çalışmalarını halen yürütmektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak; ülkeyi yönetenlerin özellikle bu dönemde dışlayıcı değil, tarım ve gıda sektörünün tüm bileşenlerini sürece katarak bilimsel önlemlerle krizi yönetmeleri gerektiğini belirtmiştik. Uyarımızı yineliyoruz.

EN BASİT İFADE İLE 'VAHİMDİR'

Salgın nedeniyle tarım sektörü açısından alınması gereken önlemlerin görüşüleceği ve bir çeşit Bilim Kurulu niteliğinde kurulan Komisyonda, 1 adet bile Ziraat Mühendisi, Ziraat Mühendisi Öğretim Üyesinin olmaması, sorunların çözümü için görüşlerimize önem verilmemesi, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın dışlanması, en basit ifade ile vahimdir.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki “meslek şovenizmi”ne dayalı, dar meslekçi eğilimleri güçlendiren bu anlayışı, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve tarım sektörümüz adına kabul edilemez buluyoruz. Ülkeyi yönetenlerin tarım sektörüne yaklaşımlarını açıkça gösteren bu tercihten, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.” n Mehmet Emin AL

 

Next page

Gazete Yenigün