;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

“Güzellik sektöründe güzel bir gelecek için...”

Bornova Meslek Eğitim Merkezi’nin organizasonuyla, gençlere ‘Güzellik sektöründe güzel bir gelecek için’ anlayışı kapsamında 2. Güzellik Festivali düzenlendi.

“Güzellik sektöründe  güzel bir gelecek için...”

İzmir, Manisa ve Denizli’de kuaförlük eğitimi veren meslek liselerinin, alan eğitimi veren üniversitelerin ve başarılı kuaför salonlarının bir araya geldiği festivalde, öğrenciler mesleki vizyonlarını geliştirmek için becerilerini sergilediler. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bornova Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Harun Yılmaz, “Ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasının, her bakımdan kalkınmasının ve zenginleşmesinin, işsizliğin önlenmesinin, sosyal barışın ve adaletin tesis edilmesinin yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Nitelikli bir mesleki eğitim için; mesleki teknik eğimin paydaşları olan yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, üniversitelerin, kamu ve özel kurum ve kuruluşların, sektör ve işgücü piyasası aktörleri ile etkili bir işbirliği yapması, bu sayede eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik üst politika belgeleri olan 2023 eğitim vizyon belgesinde, 10. kalkınma planlarında, hükümet programlarında, Türkiye mesleki ve teknik eğitim stratejisi ve eylem planlarında yer almaktadır. Bu amaçla hazırladığımız festivalin ses getireceğine inanıyorum” dedi.

“GELİŞME SAĞLIYOR”

Bornova meslek eğitim merkezi olarak bir çok alanda faaliyet gösterdiklerini aktaran Bornova Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mustafa Genç, “Bu faaliyetlerle öğrencileri meslek eğitim merkezine gitmeleri için özendiriyoruz. Böylelikle neler yapabileceklerini görebiliyorlar. Biz ülke genelinde, çeşitli mesleklerde kalfalık ve ustalık standartlarını belirleyerek; iş hayatında öğrenilemeyen çalışmaları ders araç ve gereçleriyle zenginleştirilmiş laboratuar-atölyelerde öğretmeyi hedefliyoruz. Merkezimizde kalfa ve ustalarımız mesleklerinde gelişme sağlıyor. Ustalar işyerlerinde çırak öğrencilere sanatlarını sergileyerek “Usta Öğreticilik” alanında kendilerini geliştiriyor. İş hayatında çalışma disiplininin sağlanması, eğitim kurumlarıyla iş hayatı arasında işbirliğininin geliştirilmesi, yapılan işlerin teknolojisinin, kalitesinin ve veriminin yükselmesi adına mesleki ve teknik eğitim büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Next page

Gazete Yenigün