;
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

“Gıdayı Depolama Çöp Olmasın!”

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, son günlerde sokağa çıkma yasağının gündem olması, bununla beraber tüketicilerin marketlerden fazlasıyla yiyecek depolaması ve depolanan gıdaların son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verdi

“Gıdayı Depolama Çöp Olmasın!”

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oda Başkanı Uğur Toprak, olağanüstü hal, sokağa çıkma gibi durumların gıdaya ‘ulaşamamak’ gibi bir korkuyu tetiklediğini, davranışın refleks olduğuna dikkat çekerek, “Böylesi zor dönemlerde ne yazık ki bir korku iklimi hakim olur. Özellikle olağanüstü hal ilan edilme ihtimali aç kalma, yetersiz beslenme gibi korkuların tetiklenmesine sebep olmakta bu da refleks olarak gıda depolamaya neden olmaktadır. Bilakis depolanması hem gerektiğinde ulaşılamaması hem de az miktarda tüketecek olanların ulaşamamasına neden olur. Ancak en zor şartlarda dahi temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli izin verilir ya da dağıtımı yapılır. Ürünlerin evlerde depolanması son tüketim tarihlerinin geçmesine ürünlerin bozularak gıda atığı olmasına neden olabilir” dedi. Başkan Toprak, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde üretilen gıdaların genel tablosuna bakıldığında ise oldukça çarpıcı istatistikleri vererek, “Her gün 13 milyar insanı doyurabilecek gıda üretilirken, buna karşın her 9 insandan 1’inin açlık çektiğini, herhangi bir yiyeceğe neredeyse hiç erişemeyen 1,8 milyar insanın olduğunu ve sayısının gün geçtikçe arttığını, çöpe atılan gıdanın bugün dünya çapında yetersiz beslenen yaklaşık 842 milyon insana yetecek miktarda olduğunu unutmadan gıda alışverişi ve tüketimi yaparsak, gıda atıklarında azalmaya da sebep olacağımızı bilmiş oluruz” ifadeleriyle dikkat çekti.

DİKKAT ÇÖPE GİTMESİN “

Toprak, “Özellikle ülkemizde ekmek, ulaşımı en kolay olan gıdadır. Bu nedenle ekmek atığının çok ciddi miktarlara ulaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sebze, meyve gibi kilogram usulü satılan gıdaların ihtiyaçtan fazla miktarda alınması ve nasıl koruyacağının bilinmemesi sonucu çöpe atılmaktadır” diyerek tüketicileri uyardı.

SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLİR”

Fazla alım ve gıdaların çöpe girmesine engel olmak için ise Başkan İbrahim Toprak, “Bunun önüne geçebilmek için; öncelikle alış-veriş listesi yapma alışkanlığı kazanılmalı, gıdaların muhafaza şartları bilinmeli, tüketilecek miktardan fazla yemek pişirilmemeli, tavsiye edilen tüketim tarihi ve son tüketim tarihi arasındaki farkı bilinmelidir. (tavsiye edilen tüketim tarihi gıdanın kalitesi ile ilgilidir ve o tarihe kadar uygun koşullarda saklandığında gıdanın tüm özelliğini koruyacağı anlamına gelir. Son tüketim tarihi ise gıda güvenilirliği ile ilgilidir ve o tarihten sonra tüketilmesinin insan sağlığına zararlı olacağı anlamını taşır” şeklinde ifade etti.

ALIŞVERİŞ ARASINI UZATIN”

Gerektiğinde temel gıdaya ulaşamayacağı endişesiyle fazla gıda alımı yapan bazı tüketicilerin daha bilinçli olması gerektiğini hatırlatan Toprak, “Mümkün olduğu sürece alışverişe gitme sıklığını uzatmak gerekir. Bunun için de saklama koşulları kolay ve uzun ömürlü gıdalar tercih edilmelidir. Raf ömrü kısa olan gıdalar az miktarda ve son tüketim tarihleri mutlaka kontrol ederek alınmalıdır” şeklinde uyarıda bulundu.

FİYATI EN ÇOK

ARTAN ÜRÜNLER”

Toprak son günlerde bazı ürünlerin fiyatlarının arttığına dikkat çekerek, konuya ilişkin yapılması gerekenleri ise şu şekilde sıraladı: “FiyatSor tarafından 25 Ocak 26 Mart arasında yapılan bir araştırmada fiyat artışının en çok yaşandığı gıda kırmızı etten sonra tavuk ürünleridir. Onları bakliyat, un ve süt ürünleri izlemektedir. Fiyat dalgalanmalarının olumsuz etkilerini azaltmak için hükümet acil olarak; kayıt dışılığı azaltmalı, toprak analizleri yaptırarak bölgelerde üretilebilecek ürünleri belirlemeli, arz talep dengesizliğini ortadan kaldırarak alım garantili üretim yaptırmalı, çiftçileri desteklemeli ve eğitimlerini sağlamalı, çiftçileri üretimden uzaklaştıran olumsuzlukları düzeltmeli, kooperatiflere müdahaleyi azaltmalı ve daha fazla desteklemeli, üretici kooperatiflerinin yanı sıra tüketici kooperatiflerini de yaygınlaştırmalı, lojistik kayıpların azaltılmasını sağlamalı ve ithalatçı politikalardan vazgeçmelidir.” 

Gıda politikası reçetesi

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Toprak, Türkiye’nin gıda politikasına ilişkin adeta reçete şeklindeki konuşması ise şu şekilde: “Meralarımızı ve tarım arazilerimizi korumadan ve sürdürülebilir kılmadan, çiftçilerimizi eğitip sözde değil emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri şekilde destekleyip yeniden üretime yöneltmeden, biyoçeşitliliğe ve yerel tohumlarımıza sahip çıkmadan, üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatiflerin yaygınlaştırılmasını sağlamadan, ülkemizi ithalat sarmalından kurtarmadan, gıda egemenliği ilkelerine dayalı bir tarım politikasını derhal hayata geçirmeden gıda enflasyonuna dur diyemeyiz. Fiyatı yükselen her gıda maddesi için çözüm olarak görülen ithalat da vatandaşın ucuz, yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayamamakla birlikte, yerli üreticiyi de mağdur etmektedir. Bu durum da, ülkemizde gıda egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Oysaki yaşamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de bir insan hakkıdır ve bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden biridir.

Mehmet Emin AL

Next page

Gazete Yenigün