Yenigün
Gazete Yenigün
Son Dakika
Gazete Yenigün

 Profesör Aygün ATTARA; Karabağ Azerbaycan‘dır!

Tüm dünya korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken pandemiyi fırsatçılığa dönüştüren Ermenistan Dağlık Karabağ’da sözde Cumhurbaşkanı seçimi yaparak uluslararası bir skandala imza attı.

 Profesör Aygün ATTARA; Karabağ Azerbaycan‘dır!

Tüm dünya korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken pandemiyi fırsatçılığa dönüştüren Ermenistan Dağlık Karabağ’da sözde Cumhurbaşkanı seçimi yaparak uluslararası bir skandala imza attı. Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal eden Ermenistan’ın      Karabağ’ın incisi, Azerbaycan medeniyetinin beşiği tarihi Türk yurdu Şuşa’da 21 Mayıs’ta sözde cumhurbaşkanlığı töreni yapılacağını ilan etmesi,bölgede şimdiye kadar Azerbaycan‘la Ermenistan arasındaki sorunun barışçıl yolla  çözümlenmesi için devrede olan tüm uluslararası teşkilatlara rest çekmektir.

BM, 822;853;874 ve 884 sayılı kararları ile AGİT'in 27 Şubat 1993 tarihli Prag toplantısında Karabağ ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair kesin karara ,ayrıca   AB, İslam Teşkilatı, TürkPa gibi onlarca Milletlerarası teşkilat tarafından Karabağ topraklarının Azerbaycan‘a ait olduğuna dair hukuki belgelerle desteklenen açıklamalara rağmen Ermenistan bölgede yeni bir provakasyon türetmekte neyi amaçlıyor acaba?

Sözde Ermeni Soykırımı edebiyatıyla yıllarca Ermeni diasporasının yürüttüğü Türk Düşmanlığı yetersiz gelmiş olacak ki Ermenistan yapay Karabağ devleti ve onun uydurma Cumhurbaşkanı ile Güney Kafkasya bölgesinde yeni nifak tohumu ekerek farklı senaryoları gündeme taşımanın peşinde. Dünyada, hiç bir Uluslararası kurum ve devletin tanımadığı, ki buna Ermenistan da dahildir, bir İşgalcı yönetimin kendisini devlet olarak ilan etmesi ve sanki gerçek devletmiş gibi Cumhurbaşkanı seçimi yapması uluslarası hukuka zıt olan, sırtını Amerika başta olmakla Batı dünyasında ve Rusya’da etkili olan Ermeni lobisine dayayan zorba yönetimin hatsizliğidir.

Hukuki olarak geçerliliği olmayan sözde Karabağ parlamentosunun almış olduğu kararla gerçekleştirilen sözde Cumhurbaşkanı seçimi Ermenistan ‘ın dünya kamuoyu nezdinde güya bölge barışını arzuladığına  yönelik  söylemlerinin riyadan ibaret olduğu hakikatını ortaya koymaktadır. Ermenistan,konuşmalarında mazlum ve mağdur edebiyatını  aslında işgalcı kimliğini kamufle etmek amaçıyla kullandığını bu son ve  hukuk tanımaz tavrı ile çok net şekilde belirtmiş oldu.

Ermenistan, Karabağ’da sahte Cumhurbaşkanı seçimi ile sadece Azerbaycan’ı değil tüm bölgenin geleceğini zor duruma düşürmeyi hedeflemektedir.Batı ile Rusya arasındaki ülke yönetimi ile ilgili çekişmeli durum, özellikle son açıklamaları ile Rusya’ya rest çekerek Amerika’ya yeşil ışık yakan Paşinyan aracığıyla Güney Kafkasya’ ya davet edilmeyi bekleyen güçlerin iştahını kabartmaktadır.

Bölgeye Orta Doğu ve Doğu Akdeniz senaryolarıyla müdahale etmeyi planlayan ama Türkiye ‘nin hamlesiyle planları şimdilik suya düşen devletlerin Güney Kafkasya üzerinden yeni ve faklı hamle ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.Tüm yaşananlardan hareketle,Türkiye devlet ve millet olarak Can Azerbaycan‘ la her türlü kardeşlik ve bir millet iki devlet olmanın ötesinde, bölgede barışın sağlanması ve uluslarası hukukun çiğnenmemesi için Azerbaycan topraklarını işgal ederek burada sahte bir devlet yaratmanın hesaplarını yapan sahte Karabağ yönetimi ve onun gerçekleştirdiği sözde Cumhurbaşkanı seçimini şiddetle kınamakla kalmamalı, dünyanın tüm ilgili teşkilatlarından Ermenistan devletinin hukuksuz eylemine karşı ciddi önlem almasını talep etmelidir.Bölgede separatizmin yaygınlaşmasını önlemek için sahte rejimin sahte başkanını destekleyen Ermenistan ciddi şekilde ve en sert biçimde uyarılmalıdır.

Sahte Karabağ Cumhuriyetinin başkanlık seçimi Hocalı Soykırımı başta olmakla Ermenistan’ın işgal ettiği topraklarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan Türklerinin ruhlarını , hazırda  işgal nedeniyle doğdukları topraklarına gidemeyen insanların vicdanlarını çok derinden yaralamakla birlikte bölgede telafisi imkansız çetrefilli problemleri doğuracaktır.

Türk kamuoyu olarak bölge barışını baltalayan Ermenistan’ı uyarıyor, ayağını denk alarak uluslararası hukuka riayet etmesini talep ediyoruz.Ayrıca, Türk Milleti olarak Türkiye ‘de yaşayan altı milyona yakın Azerbaycan Türkü adından ülkemizin tüm STK ve duyarlı vatan evladlarına çağrış ediyoruz :

TADİV  Başkanı Prof Aygün ATTARA 

ATDDF Genel Başkanı İsa AMBARCI


                                               
                                          
                                           

Next page

Gazete Yenigün