02 ubat 2015 Pazartesi

Piyasalar:   USD: 2,4335up  |  EURO: 2,7465up  |  MKB: 88.946up
Hseyin Mutlu Akpnar nereye kouyor? - Mustafa GRKAN

Mustafa GRKAN

30 Aralk 2012 Pazar

Hseyin Mutlu Akpnar nereye kouyor?

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

“CHP, halktan kopuk”, “Toplumun sorunlarna uzak”, “Bu CHP'den de bir ey olmaz” diyenlere en güzel cevab Hüseyin Mutlu Akpnar verdi. Hepimizin bildii üzere, CHP zmir il bakanlnn Hüseyin Mutlu Akpnar'n sorumluluunda gerçekletirdii, engellilerin katld “Engelsiz Balo” çok renkli görüntülere sahne oldu. Yaklak 4000 kiinin katld etkinlikte engellilerin ve ailelerinin mutluluklar görülmeye deerdi. Milletvekilleri, belediye bakanlar, parti üyeleri, sivil toplum kuruluu temsilcileri ve duyarl insanlarn katld program, ülkemizdeki engellilerin sorunlarna dikkat çekti.

Türkiye’nin toplam nüfusu, 2000 yl DE genel saymnn kesin olmayan sonuçlarna göre 67.844.903 kii. Türkiye’deki ortalama hane halk büyüklüü ise 4,64. Bu sonuçlardan yola çkarak Türkiye’de toplam15.204.227 hane olduunu söylemek mümkün. Türkiye’nin 15 ya ve üstü nüfusu ise 47.799.287 kii. Yaplan bir aratrma sonucunda, Türkiye’nin 100 hanesinin 5,4’ünde 1,23 engelli bir vatandaa rastlamak mümkün. Bu da yaklak 821.028 hane etmekte. Türkiye hane halk büyüklüünü 4,64 kabul ettiimizde, engelli vatandalardan ortalama 3,807,293 kii etkilenmekte. Türkiye’de ailesi ve/veya yaknlar tarafndan engelli (Bedensel, Zihinsel, Görme ve itme) olarak tanmlanan yaklak 922.000 kii olduu saptand.

Tespit edilen yaklak 922.000 engelli kiinin soru formunda belirtilen kriterlere göre dalm yaklak olarak aadaki gibi:

. Zihinsel Engelli: 199.000 kii

. Bedensel Engelli: 536.000 kii

. itme Engelli: 109.000 kii

. Görme Engelli: 77.000 kii Türkiye’de hanelerin %5,4’ünde engelli bulunmak. Bu engellilerin %25’i zihinsel engellli, %65,7’si bedensel engelli, %12’si iitme engelli, %8,3’ü görme engellidir.

Ülkemizde %5,4 hanede engelli olmasna karn, engelli vatandalarmz ile ilgili dernek ya da vakflara üyelik oran sadece %0,4. Bu oran ülkemizdeki duyarszln en büyük göstergesi. statistikî rakamlarn da gösterdii gibi Türkiye'de durum vahim… Tüm siyasi partilere, sivil toplum kurulularna ve duyarl olan herkese, büyük görevler dümektedir. Bu yüzden Hüseyin Mutlu Akpnar'n öncülüünde yaplan bu organizasyonu önemsiyorum. Ylba programnda defile, müzik gruplar, zihinsel engelli koro, vals ve tango grubu, halk oyunlar ekibi sahnede katlanlarn cokusunu arttrd.

Engelsiz Ylba Balosuna Türkiye Sakatlar Federasyonu Genel Bakan ükrü Poyraz, görme Engelliler Genel Bakan Turan çli, CHP Genel Bakan Yardmclar Adnan Keskin, Yakup Akkaya, l bakan Ali Engin, lçe Bakanlar, zmir milletvekilleri, Büyükehir ve ilçe belediye bakanlar da katld.

Engelliler bol bol dans edip 2013’ü erken karlad. Engelli gruplarn yapt dans gösterisi büyük beeni toplarken CHP’li Keskin sahneye çkan Buca engelli meclisi korosuyla birlikte zmir Mar’n söyledi. Biran olsun sahneden inmeyen çocuklar “Önümüzdeki yl da aynsn isteriz” temposunu tuttular. Gecenin sonunda Ay yldzl ve Altok kyafetli mankenlerin onuncu yl maryla sahneye çkmas cokuyu arttrd. Projenin sorumlusu CHP zmir l Bakan Yardmcs Hüseyin Mutlu Akpnar “Bugün dünyann en mutlu insanlaryz. Sosyal projeleri hayata geçirdiimiz ekip arkadalarmzla parti olarak farkndalk yaratmaya çalyoruz. Yaptmz her çalmada vatandamzla birlikteyiz. Engelsiz baloda bunlardan sadece bir tanesi… Bugün 4000 kiiyle birlikte yeni yl cokusunu engelsiz, adaletli, savasz bir yl olmas umuduyla yaadk. Biz parti olarak engellerin kaldrlmas için engelli yurttalarmzla omuz omuza mücadele veriyoruz” dedi. 2005 ylnda çkarlan ve 7 yl süre içerisinde gerçekletirilmesi ön görülen 5378 sayl yasa ile engellilerin eriebilirlik düzenlemesi Temmuz aynda iktidar partisi milletvekillerinin el kaldrmasyla 3 yl daha ertelendi. Engelliye ev hapsi olarak görülen ertelemede engellilerin yannda olduk. Yine 4+4+4 eitim sistemiyle zihinsel engelli çocuklarn i eitim merkezlerinde 23 yandan sonra halk eitim merkezlerine yönlendirmesiyle çkan sorunda yine onlara destek olduk. CHP toplumsal olaylarda bugüne kadar eksik brakt kesimlere dokunuyor. Özellikle 3 haziran kongresiyle i bana gelen yönetimde yer alan, yllardan bu yana hep örgütlerle ilikide olan Hüseyin Mutlu Akpnar’n STK’lardan sorumlu olmasyla farkndalk yaratmaya balad. Özellikle sivil toplum örgütleriyle, sendikalarla, meslek odalaryla, iverenle kurulan ilikiler CHP’nin önümüzde ki süreçte rahat edeceini gösteriyor.

Bademler’de köy meydannda kutlanan kooperatifçilik yl bir sosyal demokrat partinin yapmas gereken bir çalmadr. Bu yl sadece zmir CHP’de bu organizasyonun yaplmas önemli bir ayrnt. Bu tür çalmalar CHP 'nin yapmas gereken ancak geç kalnm çalmalar olarak görebiliriz. Bu ileri hayata geçiren ve baaran Hüseyin Mutlu Akpnar “Nisan’da 10 bin kiiyle yapacamz çalmaya hazr olun” diyerek iddial çkn sürdürdü. Siyasetin becerikli, vizyon sahibi ve heyecanl insanlara ihtiyac varm. Engelsiz baloyla Hüseyin Mutlu Akpnar bunu göstermitir.

Hüseyin Mutlu Akpnar kimdir?

1969 ylnda doan Hüseyin Mutlu Akpnar, Anadolu Üniversitesi BF Kamu Yönetimi bölümü mezunu. Akpnar, 1992 ylnda CHP yeniden açldktan sonra CHP üyesi olarak siyasete balad. 1996 - 1999 yllar arasnda zmir l Gençlik Kolu Bakanl yapt. Daha sonra Konak lçe Bakan Yardmcl görevinde bulundu. 2005 ylnda çekimeli geçen il kongresinde il yönetimine seçildi. 2007 genel seçimlerinde zmir 1. Bölge milletvekili aday gösterildi. 2009 yerel seçimlerinde l Sekreteri olarak seçimi koordine etti. 2010 ve 2012 il kongresinde yeniden il yönetimine seçildi. Ei doktor olan, kendisi de eitim ve salk sektöründeki aile irketinde görev yapan Akpnar'n iki çocuu bulunuyor.

 

 

 


Önceki Yazıları

01 ubat 2015 PazarTsiprasa bin selam!

25 Ocak 2015 PazarNew York Time's dorulad

18 Ocak 2015 PazarShhatler olsun

11 Ocak 2015 PazarSuriyede geri vites

04 Ocak 2015 PazarMEB'in yeni grevleri

28 Aralk 2014 PazarYeni sanat tipi

21 Aralk 2014 PazarBayat gaz

14 Aralk 2014 PazarRvan

07 Aralk 2014 PazarZorunlu Osmanlca

30 Kasm 2014 Pazarte gnlmdeki adaylar

23 Kasm 2014 PazarBirlee birlee kazanabilir miyiz?

16 Kasm 2014 PazarAtatrk Mzesi

09 Kasm 2014 PazarYrcann hesab sorulmal

02 Kasm 2014 PazarByk insanlk

26 Ekim 2014 PazarCumartesi Anneleri

21 Ekim 2014 SalMAKUL PHE

12 Ekim 2014 PazarYaasn halklarn KARDEL!

05 Ekim 2014 PazarKldarolu da terristmi!

28 Eyll 2014 PazarYargda krize doru

21 Eyll 2014 PazarDurmak yok, yalana devam!

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel