21 Nisan 2014 Pazartesi

Piyasalar:   USD: 2,1295up  |  EURO: 2,9395up  |  MKB: 73.476down
Borlar Kanunu'nda zaman am (1) - Engin MALAY

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

26 Temmuz 2012 Perembe

Borlar Kanunu'nda zaman am (1)

Yazar Arşivi   /   Bu sayfayi yazdir

Facebook'da Payla

Bilindii gibi 6098 sayl yeni Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüe girdi.

Bugün “Borçlarn ve borç ilikilerinin sona ermesinde zaman am”n sizlerle paylaacaz.

Kanunda zamanam ile ilgili iki deiik süre bulunmaktadr: Birincisi; “on yllk zamanam” ikincisi; “be yllk zamanam”dr.

On yllk zaman am:

Kanunun 146’nc maddesinde; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadkça, her alacak on yllk zamanamna tabidir.” denmektedir.

Be yllk zaman am:

Kanunun 147’nci maddesinde aadaki alacaklar için be yllk zaman am uygulanaca hüküm altna alnm olup bunlar;

1- Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi dier dönemsel edimler,

2- Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri,

3- Küçük sanat ilerinden ve küçük çapta perakende satlardan doan alacaklar,

4- Bir ortaklkta, ortaklk sözlemesinden doan ve ortaklarn birbirleri veya kendileri ile ortaklk arasndaki; bir ortakln müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklk veya ortaklar arasndaki alacaklar,

5- Vekâlet, komisyon ve acentelik sözlemelerinden, ticari simsarlk ücreti alaca dnda, simsarlk sözlemesinden doan alacaklar,

6- Yüklenicinin yükümlülüklerini ar kusuruyla hiç ya da gerei gibi ifa etmemesi dnda, eser sözlemesinden doan alacaklar.” olarak belirtilmitir.

Kanunda, bu ayrmda belirlenen zamanam süreleri, sözlemeyle deitirilemeyecei 148’nci maddede hüküm altna alnmtr.

Zamanam balangc:

Zamanam, alacan muaccel olmasyla ilemeye balar.

Alacan muaccel olmasnn bir bildirime bal olduu hâllerde, zamanam bu bildirimin yaplabilecei günden ilemeye balar. (Md.149).

 

 

Dönemsel edimlerde zamanam balangc:

 

Kanunun 150’nci maddesinde;Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacan tamam için zamanam, ifa edilmemi ilk dönemsel edimin muaccel olduu günde ilemeye balar.

Alacan tamam zamanamna uramsa, ifa edilmemi dönemsel edimler de zamanamna uram olur.” denilmekle, dönemsel edimlerde zamanamnn balangc hüküm altna alnmtr.

Sürelerin hesaplanmas:

Süreler hesaplanrken zamanamnn balad gün saylmaz ve zamanam ancak sürenin son günü de hak kullanlmakszn geçince gerçeklemi olur.

Zamanam sürelerinin hesaplanmasnda da, borçlarn ifasndaki sürelerin hesaplanmasna ilikin hükümler uygulanr. (Md.151)

Devam edecek.


Önceki Yazıları

15 Nisan 2014 SalVergi cezalarnda indirim

11 Nisan 2014 CumaKurumlarda ba yardmlar (4)

10 Nisan 2014 PerembeKurumlarda ba yardmlar (3)

09 Nisan 2014 arambaKurumlarda ba yardmlar (2)

08 Nisan 2014 SalKurumlarda ba yardmlar (1)

02 Nisan 2014 arambaSahte belgede yarg kararlar

01 Nisan 2014 SalSahte belgede yarg kararlar (1)

26 Mart 2014 arambaSahte belge

25 Mart 2014 SalSahte belge

20 Mart 2014 PerembeTicari gelirlerin beyan (3)

19 Mart 2014 arambaTicari gelirlerin beyan (2)

11 Mart 2014 Salcret gelirlerinin beyan

07 Mart 2014 CumaKira gelirlerinin beyan (3)

05 Mart 2014 arambaKira gelirlerinin beyan (2)

04 Mart 2014 SalKira gelirlerinin beyan (1)

25 ubat 2014 SalVergi haftas

04 ubat 2014 SalBasit usul beyanname dnemi

28 Ocak 2014 Sallan ve reklam vergisi

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (2)

22 Ocak 2014 arambaTebligat Srasnda Karlalan Durumlar (1)

En Çok Okunan Haberler
Residence Travel