01 ubat 2015 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,4335up  |  EURO: 2,7465up  |  MKB: 88.946up

zmire tramvay geliyor

Trafik younluunu azaltmak için M. Kemal Sahil Bulvar’n da kapsayan 13 kilometrelik hattn yapmna yaknda balanyor


zmire tramvay geliyor

Trafik younluunu azaltmak için M. Kemal Sahil Bulvar’n da kapsayan 13 kilometrelik hattn yapmna yaknda balanyor

zmir’in en büyük sorunlarnn banda gelen toplu ulama çözüm olacak ve trafii rahatlatacak olan Mustafa Kemal Sahil Bulvar’nda çift yönlü yaplacak tramvay hatt için çalmalar önümüzdeki aylarda balyor. Alsancak Tren Gar’ndan balayp, Üçkuyular Pazaryeri’nde sona ermesi planlanan hat üzerinde hizmet etmesi düünülen tramvaya ait kapasite hesaplarnda, çift hatl sistem öngörülüyor. Alsancak Gar’dan kalkacak tramvay, Atatürk Caddesi’ni takip ederek, Konak Pier önünden Cumhuriyet Bulvar’n izleyecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvar’na geçecek olan tramvay hatt sahil yolunu takip ederek, F.Altay’daki .B. Ali Resmi Tufan Caddesi paralelinden gelerek, Üçkuyular Pazar Yeri’nde son bulacak.

zmir Büyükehir Belediye tarafndan hazrlanarak, 2010 yl Eylül aynda Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanlar naatlar Genel Müdürlüü’nün onayna sunduu Üçkuyular Halkapnar hatt için DLH tarafndan onay almasnn ardndan, Koruma Kurulu'ndan da izin geldi. Kurul onaynn alnmasndan sonra proje DPT'ye gönderildi. Devlet Planlama Tekilat'ndan onay gelir gelmez yabanc finans kurulular ile uzun vadeli kredi görümelerine balanaca örenildi. Hattn çalmaya balamasyla Üçkuyular’dan balayan ve Halkapnar'da son bulan 13 kilometrelik tramvay hattnda günde yaklak 85 bin yolcu tanabilecei tahmin ediliyor.

Kalkarsa kaos olur

Dier yandan Mustafa Kemal Sahil Bulvar üzerinde ZELMAN tarafndan abonelere yönelik hizmet verilen otoparklardaki araç sahiplerine de yaz gönderilerek, o alandan tramvay geçecei belirtildi. Sahil Bulvar’nda ZELMAN’n ilettii toplam 19 alanda 2 bin aracn park ettii alann iptal edilmesinin sorunlara neden olacan iddia eden araç sahipleri, Büyükehir Belediyesi tarafndan Göztepe bölgesine ina edilecek katl otoparkn ise en fazla 250 araçlk olaca bunun da yetersiz kalacan; sokak aralar ve yol üstlerine parklarn artacan ve kentte trafik kaosunun oluacan söyledi.

Konaklar ne olacak?

ehir Planclar Odas zmir ubesi Bakan Zeki Yldrm da, Büyükehir Belediyesi’nin toplu tamayla ilgili çalmalarn desteklediini ama tramvay konusunda kamuoyu ve ilgili odalarla bilgi paylamnn olmadn söyledi. Bakan Yldrm, toplumun her kesimini ilgilendiren bu tür konularn mutlaka detayyla açklanmas gerektiini sözlerine ekleyerek, “Rayl sistemler için minimum 10 metrelik bir genilie ihtiyaç var; otoparklarn bulunduu yerden geçerse araçlarn ne olaca açklanmad. Bazlar yer alt otopark yaplsn diyor ama orann altnda su olduu için bu mümkün deil. Araç sahiplerine yer göstermeden bu yaplamaz. Bunun haricinde Vali Kona, Paa Kona gibi yerlerde kazanlm haklar var. Bunlarn da dikkate alnarak, projenin mutlaka revize edilmesi gerekir” dedi.

zmir ky düzenlemesi konusunda da geçtiimiz gün yaplan toplantda ky bölgesinin 5 ksma ayrlarak düzenlemesi konusunu ele aldklarn ifade eden Oda Bakan Zeki Yldrm, “O toplantda tramvay hiç gündeme gelmedi. Eer böyle bir niyet varsa o gün konuulup, buna dahil edilmeliydi. Ama ortada hiçbir veri yok. Yine kamuoyundan örendiimiz tramvay konusunda Konak – Alsancak arasndaki bölge skntl görülüyor. Hatt deniz tarafndaki bisiklet yolundan geçirirlerse hem buradaki sosyal yaam ortadan kalkar hem de yoldaki banketlerin doldurulmas zorunluluu ortaya çkar” diye konutu.

Rayllar entegreli

Fahrettin Altay – Alsancak - Halkapnar Hatt’nda çalacak olan tramvay Konak Metro ve Halkapnar Hafif Rayl Sistem (ZBAN) ile entegreli olacak. Bu sayede Üçkuyulardan tramvaya binen yolcular ister metroyla Bornova’ya isterlerse Halkapnar’dan Aliaa veya Menderes’e kadar hiç otobüse binmeden gidebilecek. Bu hat haricinde Buca Hatt ve Narldere-Urla hatt da yine belediyenin projeleri arasnda yer alyor.

ki ylda biter

 

Bata tramvay hatt olmak üzere otoparkn durumunu da sorduumuz yetkililer, projenin görüüldüünü belirterek, “Güzergahn Üçkuyular-Halkapnar arasnda olaca kesin. Ama hattn Konak’ta hangi noktalardan geçecei belli deil. Bunun ardndan hazrlanacak teknik artnameyle birlikte ihaleye çklacak. halenin sona erip, çalmalarn balamasnn ardndan 2 yl içinde hayata geçebilir. Proje kapsamnda hat üzerinde toplam 19 durak yaplmas gündemde” dedi. Yine ayn kaynaklar, Mustafa Kemal Sahil Bulvar’ndaki tüm parklarn iptal edilmesinin söz konusu olmadn, yaplacak iin basit bir ray döeme ve durak sisteminden olutuunu, bunun için de tek eritlik bir alann kendilerine yeteceini, dier ksmlara dokunulmayacan söyledi.

 Haberi Payla

FacebookDiggYahooMySpace

Metin Araçlar

BytKlt


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel