01 ubat 2015 Pazar

Piyasalar:   USD: 2,4388up  |  EURO: 2,7562up  |  MKB: 88.946up

Stk Krm gz boyuyor

AK Parti Karabalar lçe Bakan Kadir Uçar, meclis üyeleri birlikte düzenledii basn toplantsnda, CHP'li Karabalar Belediye Bakan Stk Kürüm'ü ve ekibini topa tuttu.


Stk Krm gz boyuyor

AK Parti Karabalar lçe Bakan Kadir Uçar, meclis üyeleri birlikte düzenledii basn toplantsnda, CHP'li Karabalar Belediye Bakan Stk Kürüm'ü ve ekibini topa tuttu.

AK Parti Karabalar lçe Bakan Kadir Uçar, meclis üyeleri ve örgüt üyeleriyle birlikte Karabalar’n sorunlaryla ile ilgili bir basn toplants düzenledi. Halktan ve vatandalardan yaptklar icraatlarn takdirle karlanmasn beklediklerini söyleyen Uçar, ‘’Zaman içerisinde yaptmz icraatlarn takdirle karlanmasn bekliyoruz, her platformda AK Parti ve hizmetlerini tüm büyüklerimizin, tüm çalanlarmzn gayretiyle nefesimiz yettiince anlatmaya, yaayarak bizzat göstermeye çalyoruz’’ dedi. zmir’in en büyük ilçesi Karabalar’da belediyenin hizmet yapmadn öne süren Uçar, “Önümüzdeki günlerdeki planlarn, bütçesini inceledikten sonra vatandamza duyurmak istiyoruz. AK Parti Belediyecilik konusunda snrlarn am, dünya çapnda bir hizmet üretiyor. zmir’de tanamadmz AK Hizmet ile maalesef tanamayan her türlü çalmaya muhtaç bir ilçemizin mensuplar olarak sizleri belediyenin çalmalar hakknda bilgilendirme çalmas hazrladk. Bu konuda çalan tüm arkadalarma teekkür ederim’’ dedi.

Partimize sempati var

Kadir Uçar “Halk sürekli ziyaret ediyoruz, mevcut belediyelerden hizmet alamadklarn söyleyen insanlar yerel seçimlerde AK Parti’ye oy vereceklerini söylüyorlar. Son zamanlarda bu oran çok yükseldi. Bizi gerçekten umutlandryor. Bu çalmalarn olmamasndan onlarda ikayetçi. Karabalar’da, zmir’de AK Parti’ye kar sempati var, hatta bu gizli ak yava yava ortaya çkt. Bunu da seçimde sandklarda taçlandracaz inallah’’ dedi. AK Parti’nin 29 Ekim’de getirdii yasaklamalarn ve Ulus’ta yaanan olaylarn sorulmas üzerine Uçar “Cumhuriyeti ve deerlerini vücudumuzun her zerresine kadar hisseden insanlar olarak bizi cumhuriyetle sorgulamak kabalktr ve bize söylenebilecek en son eydir. kinci ad Cumhur olan AK Parti’den yetimi bir cumhurbakan vardr. Oksijen olmadan yaayamayacaksak cumhuriyet olmadan ülke topraklarnda yaayamayacamz biliyoruz. Her saniye bunu söylemeye zorlamak kabalktr. Biz bu deerleri sonuna kadar hissediyoruz’’ dedi.

Karabalar’a hizmet yaplmyor

Belediye Meclis Üyesi ve Grup Bakan Vekili Avukat Erol Körüklü de, “Belediye meclisleri belediyelerin karar organdr. Karabalar meclisinin AK Partili üyeleri olarak 3.5 yldr halkn faydasna gördüümüz her konuda katk olduk, fayda görmediimiz eylere de itiraz ettik. Bu muhalefetin nedenini ve niçinini belirttik. Bu durum Karabalar Belediye Bakan tarafndan da takdir görmütür. CHP’li arkadalardan beklediimiz yaptklarn anlatmalar, yapamadklarnn da gerekçelerini halka izah etmeleridir. Hizmet eksenli bir siyaset anlay ancak bu ekilde olur. Karabalar Belediyesinde son dönemlerde yaplan hizmetlerin yerine ülke gündeminden aldklar suni gündemlerle halk oyalamak, megul etmek meclisin ileme ekline dönümütür” diye konutu. Mecliste gündemin saptrlmak, yerine baka konularn gündeme getirilmek istediini söyleyen Körüklü “Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmay tercih ediyorlar, ideolojik kulvara çekmeye çalyorlar. Siz yerel bir yönetimseniz anlatmlarnz yaptnz icraatlar kapsamn olmaldr. Bilinçli olarak bu yar saptryorlar. Cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Kavga üzerinden yaplacak bir polemiin kimseye faydas olmad gibi zarar vardr’’ dedi.

2013'de de ciddi bir yatrm yok

3.5 yl geçmesine ramen ilçede bir hizmet binas olmadn söyleyen Körüklü, “Ciddi bir çalmalar da yok. 2013 performans bütçesine baktmzda Karabalar hizmet binas için ayrlan mebla 1 milyondur. Daha plan bile olmayan bir bina için ayrlan bu miktarn nerede kullanlaca da merak konusudur. Uzundere Rekreasyon Alan için 2011’de 7,5 milyon, 2012’de de 7,5 milyon, 2013’te ise 15 milyon ayrlmtr. Bakan (20 milyon kârdayz) diyor. Bu projenin 50 milyonluk bir proje olduu sonucuna ulayoruz. Karabalar’n ihtiyac bu mudur? Vatandan en temel hakk olan mülkiyet hakkn vatandalarmz kullanamamaktadr. Karabalar Belediyesi’nin bunu çözmeye de niyeti bulunmuyor. 2013 bütçesine baktmzda da önümüzdeki yl ciddi bir yatrm yaplacan beklemiyoruz’’ dedi. Belediye irketi olan KAR-BEL’in her ihalaye girdiini söyleyen Erol Körüklü, zararla kapatt için belediyeden kaynak transferi istendiini söyledi. Buna mecliste kar çktklarn, KAR-BEL'in kaynaklarn heba edildii bir yer haline geldiini belirtti.

Belediyenin borçlar

3.5 ylda borçsuz ve yeni kurulan belediyenin borçlarn ödeyemez konuma geldiini ve 3-4 içinin kdem tazminatn ödemek için kredi çeker konuma geldiini söyleyen Körüklü, 2013 ylnda da 10 milyon borçlanma yaplacan söyledi. “2 gün önce mecliste yaanan Cumhuriyet üzerinden siyaset yapma teebbüsüne verdiimiz tepki de bu yüzdendir. Kutsallarmz üzerine siyaset yaptrmayz. Cumhuriyete ballmz sorgulamak CHP’nin hiç hakk deildir’’ dedi.

Belma AHANERHaberi Payla

FacebookDiggYahooMySpace

Metin Araçlar

BytKlt


En Çok Okunan Haberler
Residence Travel